Επιστημονικές Ομάδες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον Δεύτερο Κύκλο του “The Street Art Project”.

Street Art - 01
Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  ΤΟΥ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ Μέγαρο Αλεξάνδρου Σούτσου, Σταδίου 33 και [...]

Παρουσίαση του #sap για το έτος 2018

Το “The Street Art Project”, υπό την αιγίδα του «Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος – ΚΕ.Μ.Ε.» [...]

Πρόσκληση των μελών του ΚΕ.Μ.Ε. στον 2ο κύκλο ανάγνωσης και μελέτης βιβλίων (reading group)

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  ΤΟΥ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ www.e-keme.gr   Πρόσκληση των μελών του ΚΕ.Μ.Ε. [...]

“THE STREET ART PROJECT” – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ

Street Art - 01
Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  ΤΟΥ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ www.e-keme.gr “THE STREET ART [...]

CULTURAL CRIMINOLOGY LAB  

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  Τ Ο Υ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ Επιστημονική μελέτη, έρευνα και [...]

Ιστορική αναδρομή της “Street Art” (συνέχεια του Α’ Μέρους της Β’ Ενότητας)

  #TheStreetArtProject Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη «Ιστορική αναδρομή της [...]