Από το ενδιαφέρον στο stalking: Μικρή ή μεγάλη απόσταση;