Σκοπος του Κεντρου

targetΗ επιστημονική μελέτη, η έρευνα και η δημόσια προβολή θεμάτων εγκληματολογίας. Η επεξεργασία προτάσεων και η διατύπωση απόψεων για θέματα που σχετίζονται με την εγκληματολογία και την αντεγκληματική πολιτική.  Η παροχή επιστημονικής συνδρομής προς πολιτικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και επιστημονικούς φορείς της χώρας σε θέματα που ανάγονται στην εγκληματολογία. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από ζητήματα εγκληματολογικού ενδιαφέροντος.

Μεσα

Για την πραγματοποίηση του σκοπού το ΚΕ.Μ.Ε. Δολοφονία Καποδίστριαδιοργανώνει εκδηλώσεις όπως συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια, δημόσιες συζητήσεις κ.λπ. Προγραμματίζει, καταρτίζει και δημοσιεύει μελέτες ή δημοσιεύει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο τα πορίσματα των συνεδρίων, συζητήσεων και ερευνητικών μελετών του. Εκφράζει δημόσια τις θέσεις του για επίκαιρα ζητήματα που άπτονται του εγκληματικού φαινομένου. Συστήνει ειδικές ομάδες εργασίας, αποτελούμενες από μέλη της ή εξωτερικούς συνεργάτες. Διοργανώνει ή συμμετέχει σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια, επικοινωνώντας ή συνεργαζόμενο με σωματεία ή Ενώσεις που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς. Ενθαρρύνει και προωθεί τη συνεργασία στο πλαίσιο διεπιστημονικών προσεγγίσεων με άλλους φορείς, ή Κέντρα ή Ενώσεις.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ενδεικτικά προνόμια μελών
  • συμμετοχή κατά προτεραιότητα σε ημερίδες και συνέδρια του ΚΕ.Μ.Ε.
  • αποκλειστική ενημέρωση για τις έρευνες και τις δραστηριότητες μας πριν τη δημοσίευση τους
  • συμμετοχή σε ερευνητικές ομάδες και ομάδες μελέτης
  • στελέχωση της συντακτικής ομάδας του επιστημονικού περιοδικού του ΚΕ.Μ.Ε. “CrimeTimes”
  • έκπτωση στο κόστος παρακολούθησης κύκλων σεμιναρίων
  • δωρεάν παρακολούθηση επιλεγμένων σεμιναρίων
  • προτεραιότητα εγγραφής στις εκδηλώσεις μας
  • πρόσβαση στη δανειστική μας βιβλιοθήκη
  • δημοσιεύσεις άρθρων/μελετών/εργασιών στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΚΕ.Μ.Ε.
  • αποστολή ενημερωτικών δελτίων

Εσύ είσαι Μέλος;

Προσφατες Αναρτησεις