Έρευνα: Στάσεις και αναπαραστάσεις γυναικών απέναντι στον COVID-19

Οι επιστημονικοί φορείς Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) και «Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος» (ΚΕ.Μ.Ε.), διενεργούν έρευνα με τίτλο: «Στάσεις και αναπαραστάσεις γυναικών απέναντι στον COVID-19» υπό την επιστημονική ευθύνη της Διευθύντριας Ερευνών Ε.Κ.Κ.Ε. Δρ Ιωάννας Τσίγκανου και την επιστημονική συνεργασία της Δρ Αναστασίας Χαλκιά και της κοινωνιολόγου, Μάρθας Λεμπέση.

Η εν θέματι έρευνα εξετάζει, μέσω της διενέργειας συνεντεύξεων, πώς βιώνεται και νοηματοδοτείται από γυναίκες η πανδημία, υπό το πρίσμα ατομικών και κοινωνικών περιστάσεων. Επικεντρώνεται σε πληθυσμό γυναικών προκειμένου να αναδείξει πώς βιώνεται και νοηματοδοτείται η πανδημία στο πλαίσιο της έμφυλης προσέγγισης ζητημάτων όπως οι στάσεις απέναντι στους γονείς, η οικογένεια και ο επιμερισμός των υποχρεώσεων στα μέλη της, η εργασία/απασχόληση, η εκπαίδευση, η προβολική αποτύπωση της καθημερινότητας στο άμεσο μέλλον. Δεδομένου ότι η υφιστάμενη κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί λόγω του COVID19 είναι πρωτόγνωρη αφενός ως βιωμένη εμπειρία αφετέρου ως κοινωνική συνθήκη, εκτιμάται ότι η έρευνα θα αναδείξει διαστάσεις και επιπτώσεις του COVID19 που θα συμβάλλουν στην παραγωγή γνώσης για ζητήματα, όπως το βίωμα της κοινωνικής αποστασιοποίησης, ο περιορισμός της ελεύθερης μετακίνησης και εν γένει η βίαιη διασάλευση αλλά και μετάλλαξη του πρότερου βίου.

Η έρευνα αυτή διακρίνεται ως το πλαίσιο διεξαγωγής των συνεντεύξεων, καθώς λαμβάνουν χώρα σε ένα πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον, αυτό του τόπου διακοπών των γυναικών και δη υπό συνθήκες διαβίωσης σε ελεύθερη κατασκήνωση σε ένα ελληνικό ακριτικό νησί. Δίδεται έτσι η σπάνια δυνατότητα, οι συνεντεύξεις να διεξαχθούν σε ετερόκλητο περιβάλλον, όπως η ακροθαλασσιά, πλησίον της παραλίας, σε χώρους ανάπαυσης και εν γένει σε εξωτερικό και ήρεμο περιβάλλον όπου το υποκείμενο καλείται να ανακαλέσει μνήμες ή να προβεί σε προβολές για το διάστημα που έπεται όταν επιστρέψει στον μόνιμο τόπο κατοικίας του μετά το τέλος των διακοπών του. Το πλαίσιοαυτό, σε συνδυασμό με φωτογραφικό υλικό από τοπικές σημάνσεις που σχετίζονται με την πανδημία και ερευνητικές σημειώσεις, καθίσταται μοναδικό ως ερευνητικός ‘τόπος’ όπου συναντώνται δυναμικά η απομάκρυνση του υποκειμένου, λόγω καλοκαιρινών διακοπών, από τις καθημερινές και εν πολλοίς στρεσογόνες υποχρεώσεις και μνήμες με την πραγματική, οιονεί ή και φαντασιακή εγγύτητά του με τον ιό και τις συνέπειές του.

Επί του παρόντος η έρευνα δεν τυγχάνει εξωτερικής χρηματοδότησης από φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) και η συμμετοχή όλων σε αυτήν είναι άμισθη.

Για περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα, μπορείτε να απευθυνθείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: jtsiganou@ekke.gr & crime@e-keme.gr

Add Comment