Ανακοίνωση│Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στο CULTURAL CRIMINOLOGY LAB

CULTURAL CRIMINOLOGY LAB  

Ομάδα Εργασίας  για την Πολιτισμική Εγκληματολογία

Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος

 

Η Πολιτισμική Εγκληματολογία αποτελεί ένα σχετικά νέο επιστημονικό πεδίο της Εγκληματολογίας που αναπτύσσεται δυναμικά σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο, όπως προκύπτει μέσα από τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό βιβλίων, επιστημονικών άρθρων και συνεδρίων που αναφέρονται σε αυτήν, συνεχίζοντας να αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση για την μελέτη του εγκλήματος. Περαιτέρω, νέες ερευνητικές προσεγγίσεις του εγκληματικού φαινομένου, κυρίως μέσα από ποιοτικές μεθόδους και τις πιο σύγχρονες εξ αυτών, όπως οι οπτικές και εικονικές μέθοδοι, παρέχουν καινούργιες διαστάσεις κατανόησης και ερμηνείας του εγκλήματος και της κοινωνικής αντίδρασης απέναντι σε αυτό.

Η Πολιτισμική Εγκληματολογία εντάσσεται στις κριτικές προσεγγίσεις του εγκλήματος και του κοινωνικού ελέγχου, αντλώντας επιχειρήματα από τον ευρύτερο χώρο των θεωριών της κοινωνικής κατασκευής της πραγματικότητας.  Κάθε συγκεκριμένο πολιτισμικό περιβάλλον παράγει μία ορισμένη «γνώση» για το έγκλημα, η οποία διαχέεται σε διαφορετικές μορφές του λόγου, από τον επιστημονικό λόγο έως τις εφημερίδες, από τα τηλεοπτικά μέσα ως τις μυθοπλαστικές αφηγήσεις και την τέχνη.

[…] Πρόκειται μάλλον για το ότι  τα εγκληματικά συμβάντα, οι ταυτότητες και τα στυλ ζωντανεύουν μέσα σ’ ένα περιβάλλον διαποτισμένο από τα ΜΜΕ […] Τα ΜΜΕ κατασκευάζουν μάλλον τα εγκληματικά συμβάντα και τις προσλήψεις της εγκληματικότητας, παρά  αναφέρονται σ’ αυτά […]ως πολιτισμικοί εγκληματολόγοι μελετάμε όχι μόνον εικόνες αλλά εικόνες των εικόνων, έναν απέραντο χώρο με διαμεσολαβητικά κάτοπτρα (Ferrell & Sanders, 1995: 14)

God, Law| Jean-Michel Basquiat, 22 Δεκεμβρίου 1960 – 12 Αυγούστου 1988

Το νόημα του εγκλήματος και του ελέγχου του προκύπτει από μια διαδικασία συμβολικής έκθεσης, πολιτισμικής ερμηνείας και αναπαραστατικής διαπραγμάτευσης. Το νόημα των πραγμάτων μεταβάλλεται και μετασχηματίζεται μέσα από μια διαδικασία ερμηνειών και προβολών – εκθέσεων της πραγματικότητας. Οι εικόνες του εγκλήματος έγιναν τόσο πραγματικές όσο το έγκλημα και το ίδιο το ποινικό σύστημα. Το ίδιο, εάν ως πραγματικό εννοούμε αυτές τις διαστάσεις της κοινωνικής ζωής που παράγουν συνέπειες, διαπλάθουν στάσεις και πολιτική, οριοθετούν τα αποτελέσματα του εγκλήματος και της ποινικής δικαιοσύνης, προκαλούν φόβο, αποστασιοποίηση και ευαρέσκεια και αλλοιώνουν τις ζωές εκείνων που εμπλέκονται με αυτά.

 «Το έγκλημα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ανθρώπινη δραστηριότητα, κάτι το ανθρώπινο, πολιτισμικό στη φύση του και παραγόμενο από την κοινωνική τάξη στην οποία ζούμε σε κάθε συγκεκριμένη ιστορική στιγμή […]» (Presdee, 2004: 276).

____________________________________________________

Presdee, M. (2004), “Cultural Criminology. The long and winding road”, στο Theoretical Criminology, vol. 8(3), special issue: 275-285

Ferrell, J. & R. Sanders (1995), “Culture, Crime and Criminology”, στο Ferrell, J. & R. Sanders (επιμ.), Cultural Criminology, Boston: Northeastern University Press

Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο ενδιαφέρον στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς για τις αναπαραστάσεις του εγκληματικού φαινομένου και της αποκλίνουσας συμπεριφοράς στην τέχνη και την λαϊκή κουλτούρα, το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) αναλαμβάνει δράση μέσω του εργαστηρίου με τίτλο: CULTURAL CRIMINOLOGY LAB (CCL), η οποία αφορά στα κάτωθι:

  • Επιστημονικές συναντήσεις& εκδηλώσεις
  • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια/Ημερίδες/Workshops/Συνέδρια/Ανοιχτές συζητήσεις/Ομιλίες/Kύκλοι ανάγνωσης και μελέτης βιβλίων (reading group)
  • Διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών
  • Δημοσίευση αρθρογραφίας στο περιοδικό CrimeTimes και στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΚΕΜΕ (www.e-keme.gr)
  • Δημιουργία μιας «δεξαμενής» (think tank) ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τον κλάδο της Πολιτισμικής Εγκληματολογίας
  • Δημιουργία δικτύου με συναφείς φορείς (networking)
  • Ανάληψη εθνικών και διεθνών πρωτοβουλιών

Σκοπός του Lab

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενθάρρυνση της μελέτης και έρευνας της Πολιτισμικής Εγκληματολογίας, καθώς και η παραγωγή νέας γνώσης για το εγκληματικό φαινόμενο. 

 Οι δραστηριότητες του CCL αποβλέπουν στην υλοποίηση και επίτευξη τόσο του κεντρικού σκοπού του, έτσι όπως αυτός τέθηκε παραπάνω.  Ασφαλώς, παραμένουμε ανοιχτοί/ές σε προτάσεις.

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ:

Ο Α΄ κύκλος του Εργαστηρίου έχει ως κύρια θεματική τη μελέτη του εγκλήματος:

1) στην αστυνομική λογοτεχνία

2) στο έργο του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη

Ημερομηνία έναρξης των εργασιών ορίζεται η 01/02/2023.

Επιστημονικά Υπεύθυνοι/ες του Εργαστηρίου είναι η Διευθύντρια του ΚΕ.Μ.Ε. Μάρθα Λεμπέση, η Γενική Γραμματέας Αναστασία Χαλκιά και ο Πρόεδρος Διονύσης Χιόνης, που θα τεθούν και επικεφαλής των επιστημονικών ομάδων εργασίας που θα σχηματιστούν.

Μέλη

Ένας από τους βασικούς στόχους του CCL άλλα και μία γενικότερη αρχή που διέπει το ΚΕ.Μ.Ε είναι αυτή της διεπιστημονικής συνύπαρξης και συνεργασίας. Συνεπώς, βάσει αυτής της αρχής, στο CCL δικαίωμα συμμετοχής έχουν -ενδεικτικά- επαγγελματίες και φοιτητές κοινωνιολογίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας, ψυχολογίας, νομικής, εγκληματολογίας και άλλων Ανθρωπιστικών Σχολών και όσοι/όσες εκτός των ανωτέρω ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Τα μέλη του Lab θα πρέπει να είναι και ενεργά μέλη του ΚΕ.Μ.Ε.

Προνόμια συμμετοχής:

– Ειδική έκπτωση σε σεμινάρια και εκδηλώσεις του Lab.

– Δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες.

– Δυνατότητα δημοσίευσης αρθρογραφίας.

– Άμεση ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στον κλάδο και για νέες εξελίξεις.

– Λήψη βεβαίωσης κατά την ολοκλήρωση της εθελοντικής συμμετοχής και δυνατότητα λήψης συστατικής επιστολής.

Πώς μπορώ να γίνω μέλος:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες είναι ευπρόσδεκτοι/ες να συμμετάσχουν στην Επιστημονική Ομάδα Εργασίας του Cultural Criminology Lab εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος από 16/12/2022 έως 16/01/2023 στο email: crime@e-keme.gr με θέμα: «Συμμετοχή στο CCL».

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος χρειάζεται να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και μία σύντομη επιστολή, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι/ες θα επεξηγούν τους λόγους, για τους οποίους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ομάδα αυτή, καθώς και ποια θα είναι η συνεισφορά τους σε περίπτωση που επιλεγούν.

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και για την τελική επιλογή των μελών θα διεξαχθούνσυνεντεύξεις διά ζώσης ή μέσω zoom.

Add Comment