Αυτοχειρίες & η προσέγγιση από τα ΜΜΕ – Crime & Media Lab

Στο πλαίσιο των επιστημονικών δράσεων του Crime & Media Lab-Ομάδας Εργασίας για το Έγκλημα και την Απεικόνισή του στα ΜΜΕ (Crime & Μedia Lab – KE.M.E. (e-keme.gr), του Κέντρου Μελέτης Εγκλήματος, το μέλος της Ομάδας μας, Παναγιώτα Γιάγκου, Εγκληματολόγος και Αστυνομικός στην Κυπριακή Αστυνομία εκπόνησε την ακόλουθη βιβλιογραφική εργασία για τη διερεύνηση του πολυσύνθετου φαινομένου των αυτοχειριών και παράλληλα των δράσεων που πρέπει να πραγματοποιήσουν τα ΜΜΕ, με στόχο την ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη ενημέρωση του κοινού και την αποτροπή του στιγματισμού του αυτόχειρα και της οικογένειάς του. Βασική διαπίστωση που εξάγεται από την εργασία είναι ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να ακολουθούν τους Κώδικες Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας κατά την παρουσίαση θεμάτων αυτοκτονίας, αφού ο τρόπος που θα δημοσιεύσουν ένα τέτοιο θέμα μπορεί να επηρεάσει και άλλους ανθρώπους.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει η ερευνήτρια στην εργασία της «τα ΜΜΕ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο με τον τρόπο αναπαραγωγής μίας τέτοιας είδησης, αφού μπορεί να καθορίσουν το μέλλον κάποιου ατόμου. Μία τέτοια πράξη δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται σαν να ήταν η «λύση» σε ένα αδιέξοδο. Δεν θα πρέπει να δίνονται πολλές λεπτομέρειες για τον τρόπο και το μέρος, αλλά ούτε και να ωραιοποιείται/ εξιδανικεύεται το γεγονός. Η δημοσίευση τέτοιου θέματος θα πρέπει να είναι μία ευκαιρία ενημέρωσης και πρόληψης τόσο για τα άτομα που νιώθουν ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο, όσο και για τους κοντινούς τους ανθρώπους που βλέπουν τους δικούς τους να βρίσκονται σε μία κατάσταση πολύ δυσχερή.  Θα πρέπει να δίνεται σημασία στην ευαισθητοποίηση για ένα τέτοιο θέμα, ούτως ώστε τα άτομα που αισθάνονται απογοήτευση, απόγνωση και απελπισία, να νιώσουν ότι μπορούν να λάβουν βοήθεια και στήριξη».

Συμπερασματικά, ο ρόλος των ΜΜΕ είναι πολύ σημαντικός κατά την παρουσίαση θεμάτων τόσο μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος, με σύνθετες διαστάσεις και προεκτάσεις, των οποίων η δημοσιογραφική προσέγγιση χρήζει ειδικών γνώσεων, επιστημονικής τεκμηρίωσης αλλά και κοινωνικής ευαισθησίας.

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της κας Γιάγκου πατώντας πάνω στην κάτωθι φωτογραφία.

 

Αυτοχειρίες & η προσέγγιση από τα ΜΜΕ

Add Comment