Βία σε καιρό πολέμου – έμφυλη βία

Οι πόλεμοι αφανίζουν ανθρώπους, όνειρα και σχέδια ζωής μέσα σε δευτερόλεπτα. Οι πιο πρόσφατοι και γεωγραφικά εγγύτεροι σε εμάς έχουν δείξει, όπως όλοι όσοι προηγήθηκαν, το δυσανάλογο αποτύπωμα που αφήνουν στις γυναίκες.

Εν μέσω των τραγικών απωλειών σε αμάχους στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ,  η έρευνα  που εκπονήσαμε το 2019 στο ΚΕ.Μ.Ε., από κοινού με το ΕΚΚΕ διά της Διευθύντριας Ερευνών Ιωάννας Τσίγκανου, καθίσταται εκ νέου επίκαιρη επισημαίνοντας το συνεχές της βίας που υφίστανται οι γυναίκες σε καιρό πολέμου στη χώρα τους αλλά και κατά τη μετακίνηση και εγκατάστασή τους σε άλλη χώρα.

Μέσα από τις αφηγήσεις των ερωτώμενων γυναικών της έρευνας καταδεικνύεται ότι η βία του πολέμου πλήττει βαριά, καταλυτικά και ανυπολόγιστα τα άτομα που την υφίστανται αλλά δημιουργεί συγχρόνως και τις προϋποθέσεις για άσκηση και άλλων μορφών βίας, και μάλιστα σωρευτικά, κυρίως, κατά των γυναικών. Το υλικό της έρευνάς μας επιβεβαιώνει τα πορίσματα προηγούμενων ερευνών σύμφωνα με τα οποία στη Συρία οι γυναίκες και τα κορίτσια επωμίστηκαν ένα μεγάλο μέρος των συνεπειών του πολέμου και της ανθρωπιστικής κρίσης.

Τα ευρήματα της έρευνά μας φιλοξενούνται στον συλλογικό τόμο “Έμφυλη βία – Βία κατά των γυναικών” (Επιμέλεια Βαΐου Ντίνα, Πετράκη Γεωργία, Στρατηγάκη Μαρία, εκδόσεις Αλεξάνδρεια). Ο τόμος είναι αφιερωμένος στη μνήμη της Καίτης Παπαρρήγα-Κωσταβάρα, πρωτεργάτριας στα θέματα αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ και την Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

Add Comment