Δελτίο Τύπου – Alliance 30/01/2017

ΚΕ.Μ.Ε

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

 

Το ΚΕ.Μ.Ε. Μέλος της  διεθνούς Συμμαχίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη

Σας ανακοινώνουμε ότι το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) είναι πλέον Μέλος της Συμμαχίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη (Alliance of NGOs on Crime Prevention and Criminal Justice).

 Η Συμμαχία ιδρύθηκε το 1972 ως συνασπισμός των μεγάλων ΜΚΟ που έχουν συμβουλευτικό ρόλο στα Ηνωμένα Έθνη αναφορικά με την πρόληψη της εγκληματικότητας και τις βελτιώσεις στην ποινική δικαιοσύνη. Στη συνέχεια, η Συμμαχία διευρύνθηκε και στα μέλη της περιλαμβάνονται επιλεγμένες ΜΚΟ, χωρίς συμβουλευτικό καθεστώς στα ΗΕ, οι οποίες ενδιαφέρονται και ασχολούνται ενεργά με το έγκλημα και τη δικαιοσύνη. Η Συμμαχία έχει ως σκοπό την ενθάρρυνση της αποτελεσματικής πρόληψης του εγκλήματος και των καλών πρακτικών της ποινικής δικαιοσύνης σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Υποστηρίζει το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τα δικαιώματα των θυμάτων και των κατηγορουμένων και εργάζεται για να προωθήσει την προστασία και την αποκατάσταση της ευημερίας όλων των ατόμων και των κοινοτήτων που επηρεάζονται από την εγκληματικότητα.

To KE.M.E. θα συμμετάσχει διαδικτυακά στην Προπαρασκευαστική Συνάντηση της Συμμαχίας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Βιέννη την 1η Μαρτίου 2017, με αφορμή την 26η Συνάντηση της Επιτροπής για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη (CCPCJ), με θέμα: «Στρατηγικές συνολικής και ολοκληρωμένης πρόληψης του εγκλήματος: συμμετοχή του κοινού, κοινωνικές πολιτικές και εκπαίδευση για την υποστήριξη του κράτους δικαίου» (Βιέννη, 26-27 Μαρτίου 2017).

Περισσότερες πληροφορίες για τη Συμμαχία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο:http://www.cpcjalliance.org/

Δελτίο Τύπου

 

 

 

 

 

 

 

Add Comment