ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ Β. ΔΗΜΑΚΗ

#VDimakis

 

ΚΕ.Μ.Ε

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  Τ Ο Υ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ

Επιστημονική μελέτη, έρευνα και δημόσια προβολή θεμάτων Εγκληματολογίας

www.e-keme.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 27 Απριλίου 2020

Μετά από δύο χρόνια δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται: ο κρατούμενος κ. Β. Δημάκης στερείται ξανά την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Επαναφέρουμε λοιπόν το ίδιο δελτίο τύπου με την ΑΠΑΙΤΗΣΗ οι αρμόδιοι να πράξουν τα δέοντα.

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 14 Απριλίου 2018

Στις στερητικές της ελευθερίας ποινές ο κρατούμενος στερείται μόνο την ελευθερία του. Επομένως, ο περιορισμός του δικαιώματος στην εκπαίδευση, υπαρχόντων όλων των μέσων εξασφάλισης της λειτουργίας της ποινής, αποτελεί ουσιαστικά περαιτέρω συνέπεια της ποινής προδήλως απαράδεκτη. Καλούμε την Πολιτεία να προβεί σε όλες τις κατά νόμον ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσει στον κ. Βασίλειο Δημάκη την πρόσβασή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, την οποία αιτείται με απεργία πείνας και δίψας και η ζωή του βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια βαραίνουν στο ζύγι της δικαιοσύνης.

 

Add Comment