Διαδικτυακό Συνέδριο Παραπληροφόρηση & fake news, 29/10/2021

Ερευνητικό έργο

 

«Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων

 Έρευνα για την (αν)ασφάλεια των ψευδών ειδήσεων μέσω διαδικτύου και την οικονομοτεχνική διάσταση του φαινoμένου

Νομική αντιμετώπιση και de lege ferenda»


Το έργο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), με αρ. σύμβασης Έργου 80529, στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών, με φορέα υποδοχής το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 

Ερευνητική ομάδα:

Δρ. Φώτιος Σπυρόπουλος (επιστημονικός υπεύθυνος), Ευαγγελία Ανδρουλάκη, Αριστοτέλης Κομποθρέκας, Νικόλαος Καραγιάννης

Διαδικτυακό Συνέδριο

Παραπληροφόρηση & fake news

Διεπιστημονική προσέγγιση & πρακτικές για την αντιμετώπιση

 

29 Οκτωβρίου 2021

18:00 – 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Για την παρακολούθηση του συνεδρίου, απαιτείται εγγραφή (registration) στον ακόλουθο σύνδεσμο zoom: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEqcuGvrDgqEtIQZZ_lXd9E04t1tXZWzGLB

 

Το συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Facebook Live Streaming στη σελίδα Facebook του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Συνεδρίου

 

Video

 

 

 

 

Add Comment