Δι-υποκειμενικές και υποκειμενικές νοηματοδοτήσεις της μετάβασης και της ένταξης Σύριων προσφύγων στην Ελλάδα: Μεθοδολογικά ζητήματα μιας διαγλωσσικής έρευνας

Συμβολή στο Τόμο των Πρακτικών του Συνεδρίου “Οι Κοινωνικές Επιστήμες σήμερα: Διλήμματα και προοπτικές πέρα από την κρίση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Δι-υποκειμενικές και υποκειμενικές νοηματοδοτήσεις της μετάβασης και της ένταξης Σύριων προσφύγων στην Ελλάδα: Μεθοδολογικά ζητήματα μιας διαγλωσσικής έρευνας

 

Δρ Αναστασία Χαλκιά

Κοινωνιολόγος, Διδάσκουσα, Διατμηματικό ΠΜΣ “Media in Refugee and Migration Flows, NKUA/UAegean, achalkia@uniwa.gr

Μάρθα Λεμπέση

Κοινωνική Ερευνήτρια, ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Διευθύντρια Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος, marthalempesi@e-keme.gr

 Δρ Ιωάννα Τσίγκανου

Διευθύντρια Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, jtsiganou@ekke.gr


 

Περίληψη:

Ιστορικές και κοινωνικές συγκυρίες έχουν δημιουργήσει από το 2015 κι εντεύθεν, τις πρoϋποθέσεις εκείνες ώστε ο ευρωπαϊκός νότος να δεχθεί μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών. Οι άνθρωποι  αυτοί εγκατέλειψαν τη χώρα καταγωγής τους κυρίως λόγω των εμφύλιων και εθνικών ένοπλων συγκρούσεων, της πολιτικής αστάθειας και κατ’επέκταση της κατάλυσης ή της απουσίας κράτους δικαίου. Ειδικότερα, στην Ελλάδα σημαντικός αριθμός όσων εξωθήθηκαν σε αναγκαστική μετανάστευση για τους παραπάνω λόγους προέρχονται από την Ασία και κατά κύριο λόγο τη Συρία. Συγκεκριμένα οι Σύριοι το διάστημα από το 2013 (έτος έναρξης εξέτασης αιτημάτων ασύλου από την Υπηρεσία Ασύλου) έως το 2018 όχι μόνο υπέβαλλαν τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου στην Ελλάδα αλλά παρουσιάζουν, έναντι κάθε άλλης εθνικότητας, το υψηλότερο ποσοστό αναγνώρισης ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας. Κατά συνέπεια,  αναμένεται ότι πολλοί εξ αυτών θα ζήσουν στην Ελλάδα επί μακρόν, συνδιαμορφώνοντας μαζί με τον γηγενή πληθυσμό, ένα καίριο πολιτειακό και βιοτικό διακύβευμα: την επίτευξη της συμμετοχής τους στις μείζονες θεσμικές κοινωνικές δομές και την καθημερινή κοινωνική πραγματικότητα.

Στο παρόν κείμενο παρουσιάζονται βασικές μεθοδολογικές επισημάνσεις της ποιοτικής διαγλωσσικής έρευνας που διεξήχθη σε πληθυσμό Σύριων μέσω διενέργειας ημι-δομημένων συνεντεύξεων που επικεντρώνονται σε ζητήματα που αφορούν τη μετεγγραφή του λόγου του υποκειμένου της έρευνας από τη μία γλώσσα στην άλλη, το ρόλο του διερμηνέα ως ‘μεσολαβητή’, τη στάση των ερευνητών/τριών ως μια βιωματική και πολυεπίπεδη (ανα)στοχαστική διεργασία απέναντι στην έρευνα, τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, τον εαυτό της και τον κοινωνικό χώρο όπου όλα τα ανωτέρω συνυπάρχουν και εξελίσσονται.

 

Λέξεις κλειδιά:

Ποιοτική έρευνα, διαγλωσσική έρευνα, μεθοδολογία, πρόσφυγες

 

 

Add Comment