Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ| Εκδήλωση Πέρα από τον νόμο: H συνάντηση πολιτισμού και εγκλήματος υπό το πρίσμα της πολιτισμικής εγκληματολογίας

Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος

Ειδική συμβουλευτική ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε.

Εργαστήριο Πολιτισμικής Εγκληματολογίας

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

 

Αθήνα, 3 Μάϊου 2023

Εκδήλωση

Πέρα από τον νόμο: H συνάντηση πολιτισμού και εγκλήματος υπό το πρίσμα της πολιτισμικής εγκληματολογίας

 

Την Δευτέρα 15 Μαΐου τ.έ. θα πραγματοποιηθεί  στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144), ώρες 18:00-20:00,  η εκδήλωση του Εργαστηρίου Πολιτισμικής Εγκληματολογίας με θέμα: «Πέρα από τον νόμο: Η συνάντηση πολιτισμού και εγκλήματος υπό το πρίσμα της πολιτισμικής εγκληματολογίας».

H εκδήλωση εξετάζει τη σχέση πολιτισμού και εγκλήματος υπό την οπτική της πολιτισμικής εγκληματολογίας και θα διερευνήσει πώς οι πολιτισμικές έννοιες και πρακτικές διαμορφώνουν την κατανόησή μας για το έγκλημα και τον έλεγχό του. Θα συζητηθεί, επίσης, ο ρόλος της πολιτιστικής εγκληματολογίας σε θέματα, όπως η εγκληματοποίηση συμπεριφορών, η κατασκευή αποκλινουσών ταυτοτήτων και ο αντίκτυπος του εγκλήματος στην μυθοπλασία και τον κινηματογράφο μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν η Σοφία Βιδάλη, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας και Αντεγκληματικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, η Ιωάννα Τσίγκανου, Διευθύντρια Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)  και ο Δημήτρης Κόρος, Δρ Σωφρονιστικής Πολιτικής, Eντεταλμένος διδάσκων Νομικής Σχολής ΔΠΘ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιασθεί το Εργαστήριο Πολιτισμικής Εγκληματολογίας του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος από την Μάρθα Λεμπέση, Κοινωνιολόγο-ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Διευθύντρια ΚΕΜΕ και τον Διονύση Χιόνη, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, Πρόεδρο ΚΕΜΕ.

 

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Αναστασία Χαλκιά, Δρ Εγκληματολογίας, Γενική Γραμματέας ΚΕΜΕ

 

 

Θα  χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης

Φιλοξενία Εκδήλωσης: ΣΕΡΑΦΕΙΟ – ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

www.serafio.gr

 

Το Σεράφειο του Δήµου Αθηναίων είναι ένα σύγχρονο κέντρο Αθλητισµού, Πολιτισµού και Καινοτοµίαç. Υπηρεσίεç αθλητισµού, δράσειç πολιτισµού και ανοιχτά εργαστήρια, πρωτοβουλίεç τεχνολογικήç και κοινωνικήç καινοτοµίαç, στεγάζονται και φιλοξενούνται σε ένα σύγχρονο συγκρότηµα, µε µια κοινή επιδίωξη: να προσφέρουν νέεç δυνατότητεç, εκπαίδευση αλλά και ψυχαγωγία και να βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών τηç πρωτεύουσαç. Το έργο του Σεραφείου υλοποιήθηκε από το Δήµο Αθηναίων στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατοç Αττικήç 2014-2020 µε τη συγχρηµατοδότησητηç Ελλάδαç και τηç Ευρωπαϊκήç Ένωσηç (για έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).

 

Add Comment