Εγγραφή Μελών στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το καταστατικό του και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι προϋποθέσεις εγγραφής ως μέλους όποιου επιθυμεί να συμμετέχει στην υποστήριξη του έργου του αποτελούν η γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (με επισυναπτόμενο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα) και η καταβολή χρηματικού ποσού ύψους 18 ευρώ που αντιστοιχεί στην ετήσια συνδρομή (2018).

Η καταβολή δύναται να πραγματοποιηθεί με μετρητά στα γραφεία μας, οδός Σταδίου 33 και Πεσμαζόγλου, (8ος όροφος, γραφείο 15, 10559, ΑΘΗΝΑ) κατά τις ώρες κοινού, κάθε Τρίτη 17.00-20.00.

ή

Καταβάλετε το ποσό της ετήσιας συνδρομής για το έτος 2018 (18€) στον τραπεζικό μας λογαριασμό. ΑΡΙΘ.ΛΟΓ. 6901141872141, ΙΒΑΝ GR23 0171 9010 0069 0114 1872141 (τράπεζα: ΠΕΙΡΑΙΩΣ “Piraeus Bank”, δικαιούχος: Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος) με την ένδειξη «Συνδρομή μέλους έτος 2018» και το ονοματεπώνυμό σας.

Προσοχή! Σε περίπτωση κατάθεσης της ετήσιας συνδρομής από άλλη τράπεζα (εκτός Τράπεζας Πειραιώς) τα έξοδα της μεταφοράς θα βαρύνουν τον καταθέτη.

Τα μέλη του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος αποκτούν δικαίωμα:join-770560_1280

– συμμετοχής κατά προτεραιότητα σε ημερίδες και συνέδρια του Φορέα,

– συμμετοχής σε ερευνητικές ομάδες και ομάδες μελέτης,

– στελέχωσης της συντακτικής ομάδας του επιστημονικού περιοδικού του Κέντρου με τίτλο “CrimeTimes”,

– ειδικών προνομίων, όπως έκπτωσης στο κόστος παρακολούθησης κύκλου σεμιναρίων,

– πρόσβασης στη δανειστική βιβλιοθήκη του Κέντρου,

– δημοσίευσης άρθρων/μελετών/εργασιών στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Κέντρου.

Κάθε μέλος της Εταιρείας έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις της και έχει δικαίωμα ψήφου για τα θέματα που τίθενται σε αυτές, ενώ δύναται να αποχωρήσει από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, με έγγραφη δήλωσή τους προς το Δ.Σ.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.e-keme.gr.

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν στο email: crime@e-keme.gr α) την αίτηση συμπληρωμένη, β) το βιογραφικό σημείωμα και γ) το αποδεικτικό κατάθεσης στην Τράπεζα.

Πατήστε στο παρακάτω banner “Φόρμα εγγραφής μέλους” για να κατεβάσετε την αίτηση.

Φόρμα εγγραφής μέλους

Add Comment