ΚΕ.Μ.Ε

Εγγραφή στα Σεμινάρια του ΚΕ.Μ.Ε.

Διαδικτυακά

ΒΗΜΑ 1ο

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής που βλέπετε δίπλα.

ΒΗΜΑ 2ο

Καταβάλετε το ποσό που αντιστοιχεί στη συμμετοχή σας (βλ. αναλυτικά στην ανακοίνωση του εκάστοτε σεμιναρίου) στον τραπεζικό μας λογαριασμό. ΑΡΙΘ.ΛΟΓ. 6901141872141, ΙΒΑΝ GR23 0171 9010 0069 0114 1872141 (τράπεζα: ΠΕΙΡΑΙΩΣ “Piraeus Bank”, δικαιούχος: Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος) με την ένδειξη «Τίτλος του σεμιναρίου» και το ονοματεπώνυμό σας.

Επισυνάψτε το αποδεικτικό πληρωμής στο πεδίο Επισύναψη Αρχείου.

Προσοχή! Σε περίπτωση κατάθεσης της συνδρομής από άλλη τράπεζα (εκτός τράπεζας Πειραιώς) τα έξοδα της μεταφοράς θα βαρύνουν τον καταθέτη/την καταθέτρια.

Με την παρούσα αιτούμαι την εγγραφή μου στο σεμινάριο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία “Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος”.

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά!