«Εγκληματολο-γώντας στον κόσμο»: Δρ. Ιωάννα Γουσέτη

ΚΕ.Μ.Ε

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (KE.M.E.) σας προσκαλεί στον νέο κύκλο επιστημονικών διαλέξεων με τίτλο «Εγκληματολο-γώντας στον κόσμο», όπου εγκληματολόγοι από διάφορες χώρες θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους σε άκρως ενδιαφέροντα ζητήματα του πεδίου της ειδίκευσής τους.

Έχουμε την τιμή η πρώτη καλεσμένη μας να είναι η εκλεκτή συνεργάτιδά μας Δρ. Ιωάννα Γουσέτη, Course Tutor – London School of Economics and Political Science (LSE), με θέμα εισήγησης: «Fear free crime info?: Μια εναλλακτική προσέγγιση του ‘’φόβου’’ του εγκλήματος».

Οι μιντιακές αναπαραστάσεις του εγκλήματος έχουν απασχολήσει μεγάλο μέρος της εγκληματολογικής έρευνας τόσο ως αυτόνομο αντικείμενο όσο και ως παράγοντας επίδρασης των στάσεων του κοινού απέναντι στο έγκλημα. Η δεύτερη ομάδα ερευνών βασίζεται μεθοδολογικά σε ερευνητικά δεδομένα που προέρχονται βασικά από ποσοτικές έρευνες στάσεων. Η εισήγηση στοχεύει στην παρουσίαση μιας εναλλακτικής διερεύνησης των πληροφοριών για το έγκλημα και της επίδρασής τους στο «φόβο» του «εγκλήματος», μέσα από διεπιστημονικό θεωρητικό πρίσμα και πειραματική μεθοδολογική προσέγγιση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.15-20.15 στην αίθουσα «Πλειάδες» της Νομικής Βιβλιοθήκης, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα.

Απαιτείται κράτηση θέσης με αποστολή e-mail στη διεύθυνση crime@e-keme.gr έως και την 31η Οκτωβρίου 2019. Σημειώνεται ότι ως προς την πλήρωση των θέσεων θα προηγηθούν τα ενήμερα μέλη του ΚΕ.Μ.Ε. και μη μέλη μας θα επιλεγούν βάσει χρονικής προτεραιότητας.

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

 

Ioanna Gouseti is currently a Course Tutor in the Department of Sociology at The London School of Economics and Political Science. She convenes criminology and social research methods courses at the undergraduate and postgraduate levels. Her background is in Sociology, Criminology and Social Research Methodology. Her current research lies at the intersection of criminology and research methodology. She looks at the impact of crime information processing on public attitudes to crime and justice, such as fear of crime, and adopts an integrated methodological approach to the empirical exploration of these topics. Her wider research interests include risk perception, public criminology, sexual harassment, cultural criminology, gender and crime.

 

 

Xορηγός: Νομική Βιβλιοθήκη

Add Comment