Ι. Εγχειρίδιο για την ορθή διεξαγωγή συνεντεύξεων σε θύματα εγκληματικών ενεργειών από τους δημοσιογράφους

Μαρίνα Τσαλούπη,  Μεταπτυχιακή φοιτήτρια εγκληματολογίας του University of Essex

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση προτάσεων που αποσκοπούν στην ορθή διεξαγωγή τηλεοπτικών συνεντεύξεων από επαγγελματίες δημοσιογράφους σε θύματα εγκληματικών ενεργειών. Οι προτάσεις στοχεύουν στην αποφυγή της δευτερογενούς θυματοποίησης που συχνά βιώνει το θύμα κατά την εξιστόρηση ενός τραυματικού συμβάντος. Κοινή τομή των προτάσεων αποτελεί ο σεβασμός του δημοσιογράφου προς το θύμα, η καλλιέργεια μιας ανθρώπινης σχέσης μεταξύ των δυο, η αποφυγή αναφοράς του δημοσιογράφου σε πιθανή υπαιτιότητα του θύματος, καθώς και η αποφυγή του εξαναγκαστικού καταιγισμού συναισθημάτων προς το θύμα σε τηλεοπτικό επίπεδο.

Λέξεις κλειδιά: τηλεοπτικές συνεντεύξεις, Μ.Μ.Ε., δημοσιογράφοι, θύματα, Η.Π.Α., δευτερογενής θυματοποίηση.


Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο των επιστημονικών δράσεων του Crime & Media Lab του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος [ΚΕ.Μ.Ε.] από την Μαρίνα Τσαλούπη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του University of Essex στην εγκληματολογία και εγκληματική ψυχολογία υπό την επίβλεψη της Επιστημονικά Υπεύθυνης Αγγελικής Καρδαρά, Δρος Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Φιλολόγου, Συγγραφέως-Εισηγήτριας και Εκπαιδεύτριας E-Learning ΕΚΠΑ. Στόχος της παρούσας μελέτης αποτελεί η παρουσίαση βασικών προτάσεων για την ορθή διεξαγωγή τηλεοπτικών συνεντεύξεων από δημοσιογράφους σε θύματα. Οι προτάσεις αντλούνται από τα ακόλουθα εγχειρίδια, τα οποία έχουν δημοσιευτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 1) «A Guide for Journalists Who Report on Crime and Crime Victims» των Bucqueroux & Seymour (2009), 2) «A News Media Guide for Victim Service Providers» των Bucqueroux & Seymour, (2009) και 3) «Tips for Crime Victims and Survivors: Guidelines for Media Interviews» του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Βίας και Θυματοποίησης/National Μass Violence Victimization Research Centre, (2020).Τα εγχειρίδια των Bucqueroux & Seymour (2009) δημοσιεύτηκαν από την μη κυβερνητική οργάνωση «Justice Solutions» σε συνεργασία με την αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία για τα θύματα εγκληματικών ενεργειών «Office for Victims of Crime».

Ο ρόλος των δυο (2) πρώτων εγχειριδίων είναι συμπληρωματικός. Από τη μια πλευρά, έχουν σκοπό να καθοδηγήσουν τα Μ.Μ.Ε. στη διαχείρισή τους με τα θύματα εγκληματικών ενεργειών. Από την άλλη, έχουν σκοπό να καθοδηγήσουν τα θύματα και τις υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων στη διαχείρισή τους με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο ρόλος του τρίτου εγχειριδίου είναι επίσης να καθοδηγήσει τα θύματα κατά την αλληλεπίδρασή τους με τους δημοσιογράφους.

Βλ. περισσότερα εδώ

 

Add Comment