Εκπομπές

*ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση ( download )», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος.

Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Οι εκπομπές αποτελούν προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Δεύτερο Πρόγραμμα) και του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος και το περιεχόμενό τους είναι καθαρά επιστημονικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, η δε παραγωγή τους δεν είναι σε καμία περίπτωση κερδοσκοπική.

 

Add Comment