Ετήσια αναφορά του ΚΕ.Μ.Ε. – 2017

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) έκλεισε δύο έτη ουσιαστικής λειτουργίας με εγγραφή μελών και συνεργασίες με επιστημονικούς και μη φορείς, με την Πολιτεία αλλά και με την κοινωνία των πολιτών. Οι δράσεις μας συνεχίζονται, ορισμένες εξ αυτών παγιώνονται, άλλες εξελίσσονται, μετασχηματίζονται και εμπλουτίζονται και εν τέλει το ΚΕ.Μ.Ε. καθιερώνεται στον επιστημονικό χώρο της Εγκληματολογίας και αριθμεί ολοένα περισσότερα μέλη και περισσότερους συνεργάτες.

Εκ των βασικών καταστατικών σκοπών του ΚΕ.Μ.Ε. παραμένει η δημόσια προβολή θεμάτων εγκληματολογίας και η θέση μας αυτή αντικατοπτρίζει τη συνολική βούληση του φορέα μας να προωθήσει στην Ελλάδα (και όχι μόνο) τη λεγόμενη «δημόσια εγκληματολογία» σε μια εποχή που η οικονομική κρίση επιφέρει και κρίση αξιών, με όλες τις αρνητικές συνέπειες ενός τέτοιου περιβάλλοντος που ευνοεί την εγκληματικότητα. Ο δημόσιος λόγος των Εγκληματολόγων μοιάζει πιο απαραίτητος από ποτέ και η ανάγκη να προσφέρουν τις γνώσεις της επιστήμης τους στη χάραξη αντεγκληματικής πολιτικής αλλά και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε ζητήματα που άπτονται του εγκληματικού φαινομένου μοιάζει πλέον αδήριτη.

Μέσα από κάθε επιστημονική μας πράξη στοχεύουμε στην επικοινωνιακή διάχυση των πορισμάτων της Εγκληματολογίας, στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιστήμης αλλά και στην ενεργό συμμετοχή των λειτουργών της.  Οι εγκληματολόγοι έχουμε -εν δυνάμει- ένα ευρύ πεδίο δράσης και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕ.Μ.Ε., ως αυτόνομος και ανεξάρτητος επιστημονικός φορέας, πήρε την πρωτοβουλία να συστήσει ένα Κέντρο όπου μπορούν να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν δυναμικά και ισότιμα νέοι αλλά και έγκριτοι επιστήμονες, να  συστήσουν Ομάδες και να παρουσιάσουν το έργο τους.

Μένουν πολλά να γίνουν ακόμα, πολλώ δε μάλλον σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο για τη χώρα μας, την Ευρώπη, τον κόσμο. Στοχεύουμε στη δημιουργία μιας μεγάλης κοινότητας επιστημόνων, στην κατάθεση αξιόπιστων και βιώσιμων προτάσεων, στην παρέμβαση στην τοπική κοινωνία για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στον δημοκρατικό βίο ως αντίδοτο στη βία και τη μισαλλοδοξία και των εγκληματικών εκφάνσεών τους. Σας περιμένουμε για να πράξουμε από κοινού!

Το ΔΣ του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.)

 

Ολόκληρη η ετήσια αναφορά του ΚΕ.Μ.Ε για το έτος 2017 είναι διαθέσιμη σε μορφή αρχείου pdf.

ΚΕ.Μ.Ε. Ετήσια Αναφορά 2017

 

Add Comment