Η κανονιστική διάσταση ερμηνείας στη γλώσσα των εγκλείστων

Project «Φυλακή και Γλώσσα»

Ο Δημήτρης Τσιατσιάνης, Δικηγόρος, με Msc in Comparative Criminal Justice, μέλος της ερευνητικής ομάδας του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος «Φυλακή και Γλώσσα: Επαναληπτική Έρευνα» αναδεικνύει στην παρούσα μελέτη του την κανονιστική διάσταση ερμηνείας στον ιδιαίτερο γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας του έγκλειστου πληθυσμού των φυλακών. Η μελέτη θεμελιώνεται στο επιχείρημα ότι οι κρατούμενοι δεν προσεγγίζουν το κανονιστικό σύστημα της φυλακής ως εξωτερικοί παρατηρητές, αλλά μέσω των γλωσσικών χρήσεων και λεκτικών τους επιλογών συνδιαμορφώνουν και συμβάλλουν στην παγίωση ενός κανονιστικού συστήματος που τους αφορά, με συνέπεια κάθε φορά που αποδίδεται σε άλλον έγκλειστο συγκεκριμένη κοινωνική ετικέτα, την ίδια στιγμή το κανονιστικό σύστημα των εγκλείστων με τις αρχές, τις αξιολογήσεις και τους κανόνες του ζει, αναπνέει και υπάρχει.

Η γλώσσα επομένως συνιστά «το μέσο μίας θωρακιστικής συνέχειας του κανονιστικού συστήματος των εγκλείστων στον χώρο και στο χρόνο», σύμφωνα με τον κύριο Τσιατσιάνη. Προκειμένου να γίνει περαιτέρω κατανοητό το υποστηριζόμενο επιχείρημα περί μίας κανονιστικής-δεοντολογικής διάστασης της γλώσσας των εγκλείστων, πλάι σε λοιπές εξίσου υπαρκτές και ισχυρές προσεγγίσεις, όπως η κοινωνιολογική-ψυχολογική, η αμιγώς γλωσσολογική κ.λπ., παρατίθενται και αναλύονται στην ελληνική και αγγλική λέξεις και φράσεις της γλώσσας της φυλακής. Ειδικότερα, αρχικά παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο των ελληνικών σωφρονιστικών καταστημάτων και εξετάζονται οι συνθήκες διαβίωσης των εγκλείστων σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Στη συνέχεια αντικείμενο διερεύνησης αποτελούν οι άτυποι κανόνες της φυλακήςσε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η γλώσσα ως βασικός πυλώνας εξωτερίκευσης του κανονιστικού συστήματος της φυλακής. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την παράθεση λεκτικών και φραστικών χρήσεων με κανονιστικό νόημα.

Αγγελική Καρδαρά, Διδάκτωρ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΚΠΑ, Φιλόλογος, Τακτική Επιστημονική Συνεργάτιδα Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος

 


 

Η κανονιστική διάσταση ερμηνείας στη γλώσσα των εγκλείστων

 

Αντικείμενο της κάτωθι εργασίας συνιστά ένα νέο φίλτρο στην ερμηνεία του μοναδικού αυτού γλωσσικού κώδικα […] πρόκειται για το κανονιστικό φίλτρο ερμηνείας της γλώσσας των εγκλείστων, το οποίο εισάγει την δεοντολογική ερμηνεία στις γλωσσικές και φραστικές χρήσεις των τροφίμων και το οποίο βασίζεται στην εξίσου θεμελιώδη παρατήρηση ότι οι έγκλειστοι ζουν πέραν από φυσικούς και σε δεοντικούς κόσμους. Ενώ, ο “τυπικός δεοντικός κόσμος” συντίθεται από τους νόμους του κράτους εντός του οποίου εκτίουν την ποινή τους, ο “άτυπος δεοντικός κόσμος” είναι μία κατασκευή δημιουργούμενη από τους εγκλείστους για τους εγκλείστους.

Δημήτρης Τσιατσιάνης

Δικηγόρος, Msc Comparative in Criminal Justice

19/10/2020

Μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το κείμενο του κου Δ. Τσιατσιάνη πατώντας πάνω στην κάτωθι φωτογραφία.

Το κείμενο του του κου Δ. Τσιατσιάνη δημοσιεύτηκε και στο postmodern.gr

Φυλακή & Γλώσσα: Η κανονιστική διάσταση ερμηνείας στη γλώσσα των εγκλείστων

 

 

Add Comment