Κοινωνική επανένταξη & το έργο της ΑΡΣΙΣ

«Βασική φιλοσοφία του Γραφείου Υποστήριξης Αποφυλακιζομένων και Κρατουμένων της ΑΡΣΙΣ αποτελεί ο αποστιγματισμός των ανθρώπων αυτών» Κοινωνική επανένταξη & το έργο της ΑΡΣΙΣ