Ομάδα ανάγνωσης και μελέτης βιβλίων (reading group) ΚΕ.Μ.Ε.

“Ένα βιβλίο πρέπει να είναι το τσεκούρι για την παγωμένη θάλασσα μέσα μας”

-Franz Kafka, Γράμμα στον Oskar Pollak (27-01-1904)

Η ομάδα ανάγνωσης και μελέτης βιβλίων (reading group) στον χώρο του ΚΕ.Μ.Ε. είναι ένα νεοσύστατο εγχείρημα που προσβλέπει στον ουσιαστικό διάλογο με κλασικά θεωρητικά κείμενα της εγκληματολογίας. Τα έργα που έχουν επιλεγεί και κατ’ επέκτασιν θα συζητούνται αναλυτικά (στην πρωτότυπη εκδοχή τους, χωρίς συνόψεις ή αποσπασματικές αναφορές) από τα μέλη του group, είναι παραπάνω από ικανά να καλλιεργήσουν ένα κλίμα γόνιμης αλληλόδρασης μεταξύ των παρευρισκόμενων. Ομοίως, επιτρέπουν, ενθαρρύνουν και ευνοούν τη σύνδεση της εγκληματολογίας με συναφή πεδία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Επομένως, το πρόγραμμα στοχεύει στην θεωρητική ενδυνάμωση αφενός με την εις βάθος επεξεργασία (προβληματισμοί, κριτικές παρατηρήσεις, ανταλλαγές απόψεων και επιχειρημάτων κ.ά.), αφετέρου με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη της έκτασης του γνωστικού μας αντικειμένου (το οποίο grosso modo δεν είναι άλλο από τον άνθρωπο και τις κοινωνίες που αυτός συστήνει). Τέλος, είναι πολύ πιθανό να προκύψουν -πέραν των όσων διατυπώθηκαν παραπάνω- και άλλες δραστηριότητες στην πορεία (λ.χ. προβολές ταινιών, workshops, εξέταση ορισμένων case studies, δημοσιεύσεις, σεμινάρια με τα καταληκτικά πορίσματα των μελών, συμπερίληψη σημαντικών επιστημονικών άρθρων στην ύλη κ.ο.κ.).

Η συγκρότηση ομάδας ανάγνωσης στο ΚΕ.Μ.Ε. πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του Νίκου Καραγιάννη, Δικηγόρου, ΜΔΕ Εγκληματολογίας, ο οποίος ανέλαβε και τον συντονισμό της. Οι συναντήσεις θα λαμβάνουν χώρα μια φορά ανά δύο εβδομάδες ενώ η εναρκτήρια συνάντηση θα γίνει εντός του Οκτώβρη (θα αναρτηθεί σύντομα και η σχετική ενημέρωση). Η διάρκεια των συνεδριών υπολογίζεται γύρω στις τρεις ώρες αλλά τούτο επιδέχεται περαιτέρω διακρίβωση κατά τη διενέργεια.

Εν συνεχεία, αναφορικά με τη διάρθρωση των συναντήσεων έχει συμφωνηθεί να υπάρχει μια αρχική μικρή εισήγηση (από όποιον προθυμοποιείται κάθε φορά να την αναλάβει) εν είδει περίληψης και αποτίμησης του κεφαλαίου ή των κεφαλαίων που ανήκουν στην ύλη, την οποία καλούμαστε να προετοιμάσουμε στο μεσοδιάστημα των συνευρέσεων. Με αυτό τον τρόπο θα παίρνει πάντοτε κάποιος την πρωτοβουλία (ανάλογα με τις εκάστοτε διαθεσιμότητες) να μας εισαγάγει στην κουβέντα που θα επακολουθεί (για παράδειγμα επισημαίνοντας ποια χωρία είναι τα πιο πρόσφορα για τις συνομιλίες/αντιπαραθέσεις μας, ποια είναι προβληματικά, ποια δυσνόητα, ποια αξίζει να διαβαστούν προσεκτικά και κατά λέξη μέσα από το βιβλίο κ.ο.κ.), η οποία είναι και το ζητούμενο.

Σε ό,τι αφορά το θέμα, θα δουλέψουμε εντατικά πάνω στο βιβλίο του Ηλία Δασκαλάκη «Η εγκληματολογία της κοινωνικής αντίδρασης», μελέτημα που προβληματοποιεί τους όρους δυνατότητας της ύπαρξης της εγκληματολογίας ως επιστήμης με συγκεκριμένο αντικείμενο (κοντολογίς, οι καταστατικές της έννοιές όπως το έγκλημα, ο εγκληματίας, το ποινικό σύστημα κ.ά. τίθενται εν προκειμένω υπό ριζική αμφισβήτηση). Βέβαια, κατά τη διάρκεια του χρόνου, θα επιτευχθεί και η συμπλησίαση με άλλα κείμενα που πιστεύουμε ότι επικοινωνούν άμεσαμε το βιβλίο, ενώ οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις μπορούν να διανθίζονται και με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του καθενός (σχετικές θεωρίες, εμπειρίες από πρακτικές κλπ). Ενδεικτική βιβλιογραφία προς μελλοντική κατάρτιση δίδεται παρακάτω.

 

Βιβλιογραφία

Ancel M., «Η νέα κοινωνική άμυνα», Νομική Βιβλιοθήκη, 1995

Becker H., «Οι Περιθωριοποιημένοι», Νομική Βιβλιοθήκη, 2000

De Greeff E., «Έρωτας και εγκλήματα από έρωτα», Νομική Βιβλιοθήκη, 1989

Durkheim E., «Δύο νόμοι για την ποινική εξέλιξη», Νομική Βιβλιοθήκη, 2005

Foucault M., «Επιτήρηση και τιμωρία», Πλέθρον, 2011

Goffman E., «Άσυλα», Ευρύαλος, 1994

Hulsman L. & Bernat de Celis J., «Άστοχες ποινές», Νομική Βιβλιοθήκη, 1997

Szabo D., «Από την ανθρωπολογία στη συγκριτική εγκληματολογία, Τέσσερα μαθήματα στο Κολέγιο της Γαλλίας», Νομική Βιβλιοθήκη, 2004

Tarde G., «Συγκριτική Εγκληματολογία», Νομική Βιβλιοθήκη, 2013

Wacquant L., «Οι φυλακές της μιζέριας», Πατάκης, 2002

Κουκουτσάκη Α. (επιμέλεια), «Εικόνες Φυλακής», Πατάκης, 2006

Κουράκης Ν. & Περτέση Ντ. (επιμέλεια), «Οι βίαιες πράξεις και η λογική τους. Ψυχαναλυτικές, κοινωνιολογικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις», εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

Add Comment