“Περί πορνείας”, του Ομ. Καθηγητή Α. Μαγγανά

Περί πορνείας

-Αντώνης Δ. Μαγγανάς

Ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Το Δεκέμβριο του 2013 το Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά στην υπόθεση Bedford  [2013] 3 SCR 1101 έκρινε αντισυνταγματικές όλες τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα  που αφορούσαν την πορνεία  [βλ. Ενδεικτικά τις υποθέσεις του Καναδικού Ανωτάτου Δικαστηρίου Ηutt v. R [1978] 2 SCR 476 με ανάλυση στο Α. Μαγγανάς «Θέματα Εγκληματολογίας και Ποινικού Δικαίου», Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη 1999, R.v. Skinner [1990] 1 SCR 476  R.v. Downey  [1992] 2 SCR 1001  με ανάλυση  στο Α. Μαγγανάς «Το εγκληματικό Φαινόμενο στην πράξη», Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη 2004 και  R. v. Labaye, [2005] 3 SCR 728 με ανάλυση στο Α. Μαγγανάς στο «Ιδιαίτερα ζητήματα Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας»] δεδομένου ότι δεν εξασφάλιζαν την υγεία και ασφάλεια των εκδιδομένων και ζήτησε από την Κυβέρνηση να ψηφίσει νέα νομοθεσία  που να διασφαλίζει τις εκδιδόμενες  μέσα σε ένα χρόνο. Οι εκδιδόμενες  του Καναδά (και όχι μόνο) χαιρέτισαν με ενθουσιασμό την απόφαση αυτή. Η Κυβέρνηση προετοίμασε (πολύ γρήγορα σχετικά με τη δυσκολία και λεπτότητα του θέματος και για να σεβασθεί το χρονοδιάγραμμα που έθεσε το Ανώτατο Δικαστήριο) το νέο Σχέδιο Νόμου (Bill c-36) το οποίο έχει  συναντήσει πολλές αντιδράσεις αφού τη μόνη ουσιαστική αλλαγή που φαίνεται να επιφέρει είναι ότι απαλείφει τον ορό πορνεία από όλα τα άρθρα του Κώδικα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού η γυναίκα θεωρείται θύμα και στόχος είναι να χτυπηθεί η ζήτηση με απώτερο στόχο να εξαλειφθεί η πορνεία. Η γυναίκα είναι ελεύθερη να εξασκεί το επάγγελμα εκείνος όμως που δημοσιεύει τις αγγελίες της (στον Τύπο η μέσω face book) καθώς και ο πελάτης κινδυνεύουν να διωχθούν [!!!!] Εκτός του ότι οι ρυθμίσεις αυτές ουδεμία σχέση έχουν με το πνεύμα της απόφασης Βedford (ratio decidendi) oύτε οι ίδιες οι εκδιδόμενες δεν φαίνονται ικανοποιημένες  (Βλ. σχετικά δημοσιεύματα ηλεκτρονικά και στον έντυπο Τύπο)

Στη συνέχεια παρατίθενται τρεις καναδικές αποφάσεις  (με προσθήκη σχολίων) που δείχνουν καθαρά τις δυσκολίες αντιμετώπισης αυτού του δυσεπίλυτου κοινωνικού προβλήματος.

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο του Καθηγητή με τίτλο “Περί πορνείας” σε αρχείο μορφής .pdf πατώντας πάνω στην κάτωθι φωτογραφία.

 

Add Comment