Πρακτική άσκηση (internship) – Εγκληματολογία και ΜΜΕ: Θεωρία Ετικετοποίησης, Ηθικός Πανικός και Μιντιακές Αναπαραστάσεις του Εγκληματικού Φαινομένου

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (Κ.Ε.Μ.Ε) αναλαμβάνει να υλοποιήσει την ερευνητική πρόταση του Γιώργου Καραμάνου (MRes Criminology, Manchester UK & Πτυχίο (BA) Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου) με θέμα:

Εγκληματολογία και ΜΜΕ:

Θεωρία Ετικετοποίησης, Ηθικός Πανικός και Μιντιακές Αναπαραστάσεις του Εγκληματικού Φαινομένου

 

Περίληψη

Η εργασία θα αποπειραθεί να κάνει μια ιστορική καταγραφή των κύριων εγκληματολογικών θεωριών οι οποίες ασχολήθηκαν με την αναπαράσταση του εγκληματικού φαινομένου από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Για να το επιτύχει αυτό, η εργασία θα εστιάσει, πρωτίστως, στην θεωρία ετικετοποίησης, η οποία όχι μόνο αναδεικνύει τις διαδικασίες τοποθέτησης ετικετών και του στιγματισμού, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο που κατέχουν οι moralentrepreneurs, και συγκεκριμένα τα Μ.Μ.Ε, για την επαναδιαπραγμάτευση της «ταυτότητας» του εγκληματία και την «ηθική διάσταση» του εγκλήματος που διαπράττει. Σε δεύτερο επίπεδο, η εργασία θα αναλύσει την θεωρία του «Ηθικού Πανικού», όπως αυτή διατυπώθηκε αρχικά από τον Stanley Cohen, αλλά και τις σημαντικότερες μεταγενέστερες συμβολές εγκληματολόγων πάνω στο συγκεκριμένο θεώρημα. Στην συνέχεια, η εργασία θα προχωρήσει στην καταγραφή εφαρμογών της θεωρίας του «Ηθικού Πανικού» σε ποικίλα τοπία εγκληματολογικής αναζήτησης, καθώς και στις διάφορες κριτικές που ασκήθηκαν στο συγκεκριμένο θεώρημα του Stanley Cohen. Τέλος, η έρευνα θα κλείσει αναδεικνύοντας, ενδεικτικά, κάποια από τα μεταγενέστερα εγκληματολογικά ρεύματα, τα οποία επηρεάστηκαν από την θεωρία της ετικετοποίησης και την θεωρία του «Ηθικού Πανικού», και προχώρησαν στην δημιουργία νέων θεωρήσεων πάνω στο ζήτημα της αναπαράστασης του εγκλήματος από τα Μ.Μ.Ε.

Σκοπός και Στόχοι

Σκοπός:

Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει μέσω μιας ενδελεχούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης το βαθύ και ιστορικό ενδιαφέρον που έχει επιδείξει η εγκληματολογική θεωρία για τον ρόλο που κατέχουν τα Μ.Μ.Ε στην αναπαράσταση του εγκληματικού φαινομένου, της απόκλισης και του εγκληματία.

Στόχος 1:

Ο πρώτος στόχος της εργασίας είναι η αναλυτική καταγραφή της θεωρίας της Ετικετοποίησης.

Στόχος 2:

Ο δεύτερος στόχος της εργασίας είναι να αποτυπώσει σε βάθος την θεωρία του Ηθικού Πανικού όπως αυτή διατυπώθηκε από τον Stanley Cohen αλλά και από μεταγενέστερους εγκληματολόγους, όπως οι Hall, Goode και Ben-Yehuda, που συνέβαλαν στην διεύρυνση και εκβάθυνση του θεωρητικού μοντέλου.

Στόχος 3:

Ο τρίτος στόχος της εργασίας είναι να καταγράψει θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές που έχουν στηριχθεί πάνω στην θεωρία του Ηθικού Πανικού, καθώς και κριτικές που ασκήθηκαν στην συγκεκριμένη θεωρία.

Στόχος 4:

Ο τέταρτος στόχος της εργασίας είναι να καταγράψειμεταγενέστερα εγκληματολογικά ρεύματα, τα οποία με την σειρά τους, είτε επηρεάστηκαν, είτε διαφώνησαν με τις προαναφερθείσες θεωρίες, και εν τέλει, προχώρησαν σε νέες τομές στην διερεύνηση της αναπαράστασης του εγκληματικού φαινομένου από τα Μ.Μ.Ε.

 

Πρωτόκολλο της Εργασίας

Η πρόταση αφορά την δημιουργία μιας πρακτικής άσκησης (internship) η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω εκπόνησης εργασίας (research project). Στόχος είναι η πρακτική άσκηση να διαρκέσει 5 – 6 μήνες και το τελικό αποτέλεσμα, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του οργανισμού, να εκδοθεί υπό την αιγίδα του Κ.Ε.Μ.Ε.

Η ομάδα αποτελείται από:

  • την Δρ. Αναστασία Χαλκιά (Διδάσκουσα ΠΜΣ EKΠΑ), ακαδημαϊκή υπεύθυνη του Κ.Ε.Μ.Ε, project supervisor συνεπικουρούμενη από την κα Μάρθα Λεμπέση, Διευθύντρια ΚΕ.Μ.Ε.
  • τον Γιώργο Καραμάνο (MRes Criminology, Manchester UK & Πτυχίο (BA) Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου), μέλος ΚΕ.Μ.Ε., project manager
  • 5 project assistants

 

Οι εργασίες της επιστημονικής ομάδας αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2022 και τα πορίσματα της μελέτης θα δημοσιευθούν και θα παρουσιασθούν σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κ.Ε.Μ.Ε.

Η έρευνα δεν χρηματοδοτείται και για τον λόγο αυτό η συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα είναι αμισθί.

 

Add Comment