Προληπτική αντεγκληματική πολιτική του Ομ. Καθηγητή Α. Μαγγανά

Ι. Σύγχρονες Τάσεις

Προληπτική αντεγκληματική πολιτική

Ομ. Καθηγητής Α. Μαγγανάς

Το κείμενο αυτό παρουσιάζει τα προβλήματα και τις προοπτικές που θέτει μία συνολική αντεγκληματική πολιτική η οποία, στις μέρες μας, πρέπει να είναι πολυθσύνθετη, πολύπλευρη, διεπιστημονική και προσαρμοσμένη στις ελληνικές συνθήκες. Προτείνονται διάφορα μέτρα για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση ορισμένων μορφών παραβατικότητας.

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο του Καθηγητή σε αρχείο μορφής .pdf πατώντας πάνω στην κάτωθι φωτογραφία.

 

ΠΗΓΗ: Θέματα εγκληματολογικά και ποινικού δικαίου, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 1999

 

Add Comment