Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΠΑ.Δ.Α. και Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη στις 27/11 από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή και τον Πρόεδρο της μη κερδοσκοπικής επιστημονικής εταιρείας «Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος» (ΚΕ.Μ.Ε.), κ. Διονύσιο Χιόνη στην Πρυτανεία του ΠΑ.Δ.Α. Στην υπογραφή του Μνημονίου παραβρέθηκαν οι διακεκριμένοι καθηγητές Εγκληματολογίας Ιωάννης Πανούσης – πρώην υπουργός, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, πρ. Πρύτανης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης- και Νέστορας Κουράκης -ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητής στη Νομική Σχολή της Λευκωσίας.

Ο Πρύτανης ΠΑΔΑ, καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής και ο Πρόεδρος του ΚΕΜΕ, Διονύσιος Χιόνης υπογράφουν το Πρωτόκολλο Συνεργασίας

Αντικείμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας είναι η ανάπτυξη πολυεπίπεδης συνεργασίας σε δομές και τομείς της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής, της πληροφόρησης, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της έρευνας, στο πεδίο της Εγκληματολογίας, ιδίως σε ζητήματα μελέτης νέων μορφών εγκληματικότητας, καθώς τα γνωστικά αντικείμενα Τμημάτων του ΠΑ.Δ.Α. (όπως Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής κ.λπ.) σχετίζονται με το αντικείμενο του ΚΕ.Μ.Ε.. Η υπογραφή του εν λόγω Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, είναι η απαρχή θεμελίωσης και ανάπτυξης στρατηγικής συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ των δύο φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι θα υλοποιηθεί σε πρώτη φάση η λειτουργία «αναγνωστηρίου εγκληματολογικών επιστημών» σε χώρο του ΠΑ.Δ.Α., όπου μέσω αυτού θα είναι προσβάσιμα σε φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΑ.Δ.Α., αλλά και στο ευρύ κοινό, βιβλία εκ των βιβλιοθηκών τριών εκ των σημαντικότερων αφυπηρετησάντων ελλήνων Καθηγητών Εγκληματολογίας και συγκεκριμένα των Καθηγητών Νέστορα Κουράκη, Ιωάννη Πανούση και Αντώνη Μαγγανά.

Οι συμμετέχοντες και των δύο φορέων εξέφρασαν τη βούλησή τους για την ανάπτυξη μια σειράς σύγχρονων προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης σε θέματα εγκληματολογίας, μεθοδολογίας της έρευνας, προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, υποστήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και αντιμετώπισης των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων.

Απο αριστερά: ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας, καθηγητής Σταύρος Καμινάρης, ο Πρύτανης ΠΑΔΑ, καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, οι ομότιμοι καθηγητές Εγκληματολογίας, Γιάννης Πανούσης και Νέστωρ Κουράκης, ο Πρόεδρος του ΚΕΜΕ, Διονύσιος Χιόνης, η Γενική Γραμματέας του ΚΕΜΕ, Αναστασία Χαλκιά και η Δ/ντρια του ΚΕΜΕ , Μάρθα Λεμπέση

Στη συνάντηση εργασίας που προηγήθηκε της υπογραφής συμμετείχαν, επίσης, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας ΠΑ.Δ.Α., καθηγητής Σταύρος Καμινάρης, ο Αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης ΠΑ.Δ.Α., καθηγητής Πέτρος Καλαντώνης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΠΑ.Δ.Α., καθηγητής Βασίλειος Ιωακειμίδης, ο Παναγιώτης Δούρος, Μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΠΑ.Δ.Α., ο Αντιπρόεδρος του ΚΕ.Μ.Ε., Δρ. Φώτιος Σπυρόπουλος, η Δρ Αναστασία Χαλκιά, Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Μ.Ε. και διδάσκουσα στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΠΑ.Δ.Α., η κοινωνιολόγος Μάρθα Λεμπέση, Δ/ντρια του ΚΕ.Μ.Ε. και η δικηγόρος και υποψήφια Διδάκτωρ ΠΑ.Δ.Α. Ευαγγελία Ανδρουλάκη.

Διαβάστε περισσότερα

https://dialogoi.uniwa.gr/university/protokollo-synergasias-pada-kai-kentroy-meletis-toy-egklimatos/

https://www.esos.gr/arthra/85864/protokollo-synergasias-pada-kai-kentroy-meletis-toy-egklimatos?fbclid=IwAR1c7ETk8y_EGe08X5qgav6RCM3MVno3W_PB3vdpRYwSHqO_OjtxD1KlZQc

 

Add Comment