Πρόσκληση για συμμετοχή στην οργάνωση και παραγωγή του εγκληματολογικού podcast “CrimeCast”

Θέση: Εθελοντής/εθελόντρια για τη διεξαγωγή έρευνας και τη συγγραφή κειμένων εγκληματολογικού περιεχομένου για το “CrimeCast”.

 

Κυριότερα καθήκοντα:

-Έρευνα και συγγραφή κειμένων για την παραγωγή επεισοδίων για το podcast

-Προτάσεις θεμάτων για νέα επεισόδια

-Συμμετοχή στις διαδικτυακές συσκέψεις της ομάδας για την οργάνωση του περιεχομένου

Απαραίτητα προσόντα:

-Φοιτητής/φοιτήτρια ή απόφοιτος/απόφοιτη δημοσιογραφίας ή Ανθρωπιστικών Επιστημών

-Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εγκληματολογικές επιστήμες

Επιθυμητά προσόντα:

-Εμπειρία στη συγγραφή κειμένων

-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με αντικείμενο ποινικές και εγκληματολογικές επιστήμες ή ανθρώπινα δικαιώματα.

Η συνεργασία στην θέση αυτή λαμβάνει χώρα σε εθελοντική βάση.

Οι απαιτούμενες ώρες εθελοντικής συνεργασίας ανέρχονται περίπου σε δέκα (10) ώρες/μήνα.

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκληματος (ΚΕ.Μ.Ε.) εγγυάται την ίση μεταχείριση και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους/τις υποψήφιους/υποψήφιες χωρίς διακρίσεις. Στο ΚΕ.Μ.Ε. ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί στοιχείο της κουλτούρας του φορέα και η υποστήριξή τους καταστατικό σκοπό του φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους με e-mail στο crimetimes@e-keme.gr και προαιρετικά ένα κείμενο που θα ανταποκρίνεται στα πέντε (5) πρώτα λεπτά ενός υποθετικού επεισοδίου.

Τίτλος μηνύματος: “CrimeCast

Προθεσμία: 14/05/2023

Όλες οι αιτήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές.

Ανακαλύψτε το “CrimeCast” εδώ: https://open.spotify.com/show/2yAFXEERwsAyZvnAjvAHGF?si=fc22d7f8ddca490b

Add Comment