Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε έρευνα για Φιλόλογους & Γλωσσολόγους

ΚΕ.Μ.Ε

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  ΤΟΥ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ

Επιστημονική μελέτη, έρευνα και δημόσια προβολή θεμάτων Εγκληματολογίας

www.e-keme.gr

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε έρευνα με θέμα: «Φυλακή και Γλώσσα (επαναληπτική έρευνα)».

 

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) έχει αναλάβει να υλοποιήσει την ερευνητική πρόταση της Δρος Αγγελικής Καρδαρά με θέμα: «Φυλακή και Γλώσσα (επαναληπτική έρευνα)».

Επισημαίνεται ότι η έρευνα με τίτλο «Φυλακή και Γλώσσα: η γλώσσα ως κρίσιμο και αναπόσπαστο στοιχείο της δομής των φυλακών», με επιβλέποντα τον Καθηγητή Εγκληματολογίας, κ. Γιάννη Πανούση, αποτέλεσε το θέμα της διδακτορικής διατριβής της Δρος Αγγελικής Καρδαρά, που εκπονήθηκε στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (έλαβε τον διδακτορικό τίτλο στις 29.09.2008 ) και τον Ιούνιο του 2014 εκδόθηκε σε βιβλίο με τίτλο «Φυλακή και Γλώσσα» (πρόλογος Καθηγητή Γ. Πανούση), από τις εκδόσεις νομικών βιβλίων ΑΝΤ. Ν. Σάκκουλα, στη σειρά του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών (Διεύθυνση: Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης).

Το ως άνω έργο θα περιλαμβάνει βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα πεδίου με συνεντεύξεις σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού.

Οι εργασίες της επιστημονικής ομάδας αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2019 και τα πορίσματα της μελέτης μας θα ανακοινωθούν μέσα από δημοσιεύσεις και πιθανή έκδοση.

Η έρευνα δεν χρηματοδοτείται και για τον λόγο αυτό η συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα είναι άμισθη.

 

Απαιτούμενα προσόντα για τη συμμετοχή στην έρευνα

-Πτυχίο ΑΕΙ (πτυχίο Φιλολογίας με ειδίκευση/κατεύθυνση στη Γλωσσολογία)

-Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθούν εξαιρετικό προσόν

-Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

-Θα συνεκτιμηθεί η συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα γλωσσολογικού προσανατολισμού.

-Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαμένουν Αθήνα και να μπορούν να διαθέσουν χρόνο για την έρευνα και τις συναντήσεις με την ομάδα. Οι κύριες αρμοδιότητες που θα αναλάβουν αφορούν τη διεξαγωγή συνεντεύξεων και απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, γλωσσολογική ανάλυση, συγγραφή ενός θεωρητικού πλαισίου γλωσσολογικού προσανατολισμού για το υπό διερεύνηση θέμα.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν αναλυτικό βιογραφικό και μια σύντομη επιστολή στην οποία θα αναφέρουν τους κυρίους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έρευνα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  crime@e-keme.gr, το αργότερο έως την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019.

Κατόπιν της αξιολόγησης της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

 

Add Comment