Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

συμμετοχής σε εθελοντική (μη αμειβόμενη) πρακτική άσκηση (internship) μέσω εκπόνησης ερευνητικής εργασίας (research project),  με θέμα την αναπαράσταση του εγκληματικού φαινομένου από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

 

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (Κ.Ε.Μ.Ε) αναλαμβάνει να υλοποιήσει την ερευνητική πρόταση του Μέλους Γιώργου Καραμάνου (MRes Criminology, Manchester UK & Πτυχίο (BA) Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου) με θέμα: «Εγκληματολογία και Μ.Μ.Ε: Θεωρία Ετικετοποίησης, Ηθικός Πανικός και Μιντιακές Αναπαραστάσεις του Εγκληματικού Φαινομένου».

Κύριος στόχος της έρευνας είναι να αναδείξει μέσω μιας ενδελεχούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης το βαθύ και ιστορικό ενδιαφέρον που έχει επιδείξει η εγκληματολογική θεωρία για τον ρόλο που κατέχουν τα Μ.Μ.Ε στην αναπαράσταση του εγκληματικού φαινομένου, της απόκλισης και του εγκληματία.

Το ως άνω έργο θα περιλαμβάνει βιβλιογραφική έρευνα.

Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης οι επιλαχόντες/ούσες αναλαμβάνουν βοηθητικά και ερευνητικά καθήκοντα, και συμμετέχουν στην συγγραφή της ερευνητικής εργασίας.

Οι εργασίες της επιστημονικής ομάδας αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2022 και τα πορίσματα της μελέτης θα δημοσιευθούν και θα παρουσιασθούν σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κ.Ε.Μ.Ε.

Η έρευνα δεν χρηματοδοτείται και για τον λόγο αυτό η συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα θα είναι αμισθί.

3 θέσεις project assistant

 

Απαιτούμενα προσόντα για την συμμετοχή στην έρευνα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ (πτυχίο κοινωνικών επιστημών, πολιτικών επιστημών, δημοσιογραφίας και νομικής)
  • Φοιτητές/τριες των άνωθεν σχολών που βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης των σπουδών τους
  • Σπουδές ή / και εμπειρία στην Εγκληματολογία θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένων

Οι υποψήφιοι/ες δεν είναι απαραίτητο να διαμένουν στην Αθήνα και μπορούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στην ερευνητική εργασία, ωστόσο θα πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε τακτικές τηλεδιασκέψεις και διαδικτυακές συναντήσεις.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν αναλυτικό βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση crime@e-keme.gr.

Κατόπιν αξιολόγησης  της αίτησης, οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

 

Add Comment