Πρόσκληση μελών σε Γενική Συνέλευση

ΚΕ.Μ.Ε

Κ έ ν τ ρ ο  Μ ε λ έ τ η ς  τ ο υ  Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς

Επιστημονική μελέτη, έρευνα και δημόσια προβολή θεμάτων Εγκληματολογίας

www.ekeme.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Καλούνται τα ταμειακά ενήμερα για το έτος 2018 τακτικά μέλη στην επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 19:00, στην αίθουσα “Workshop Room” στο Impact Hub Athens, Καραϊσκάκη 28, Αθήνα (Ψυρρή, Μετρό Μοναστηράκι) προκειμένου να ενημερωθούν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του ΚΕ.Μ.Ε., από την 01.01.2017 μέχρι και την 31.12.2017.
  2. Απολογισμός της οικονομικής χρήσης έτους 2017, ισολογισμός έτους 2017 και προϋπολογισμός έτους 2018.
  3. Προγραμματισμός δράσεων, συνεργασιών και σύσταση Ομάδων Εργασίας για το έτος 2018.
  4. Παρεμβάσεις και προτάσεις Μελών.

 

 

Η Πρόεδρος                                                                                                                                                           Η Γεν. Γραμματέας

Δρ Αναστασία Χαλκιά                                                                                                            Υπ. Διδάκτωρ Αντωνία Καστρινάκη

 

Impact Hub Athens

 

 

 

 

 

 

 

Add Comment