Πρόσκληση μελών στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΚΕ.Μ.Ε.

ΚΕ.Μ.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

 

Καλούνται τα ταμειακά ενήμερα για το έτος 2017 τακτικά μέλη στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 18:00’, στην αίθουσα “URBAN”, Χατζηκωνσταντή 8 (Μετρό Πανόρμου) προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31.12.2016 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του ΚΕΜΕ, από την ίδρυσή του μέχρι και την 31.12.2016.
  2. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2016.
  3. Προγραμματισμός δράσεων και σύσταση Ομάδων Εργασίας για το έτος 2017.
  4. Παρεμβάσεις Μελών.

 

        Η Πρόεδρος                                                                                                                                 Η Γεν.Γραμματέας

Δρ Αναστασία Χαλκιά                                                                                                     Υπ.Διδάκτωρ Αντωνία Καστρινάκη

 

 

 

 

 

Add Comment