Πρόσκληση στελέχωσης συντακτικής ομάδας επιστημονικού περιοδικού “CrimeTimes”

Θέση: Ειδικοί επιστήμονες για τη στελέχωση της συντακτικής ομάδας του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού CrimeTimes του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.)

 

Περιγραφή φορέα

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) συστήθηκε το 2014 με σκοπό την επιστημονική ανάπτυξη και την κριτική επισκόπηση θέσεων αναφορικά με την εγκληματολογία και την ποινική δικαιοσύνη. Αριθμεί εκατοντάδες μέλη και έχει σημαντική επιστημονική παρουσία στην Ελλάδα και διεθνώς. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς φορείς και κατέχει συμβουλευτικό ρόλο στον ΟΗΕ. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το ΚΕ.Μ.Ε. έχει δημιουργήσει το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό CrimeTimes (www.crimetimes.gr), το οποίο καταγράφει την επιστημονική εγκληματολογική επικαιρότητα εδώ και πάνω από 6 έτη με 21 έως σήμερα τεύχη.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες: www.e–keme.gr και www.crimetimes.gr.

 

Περιγραφή θέσης

Ως μέλη της συντακτικής ομάδας στο ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό CrimeTimes (www.crimetimes.gr) οι υποψήφιοι/οι υποψήφιες που θα επιλεγούν θα έρθουν σε επαφή με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στην Εγκληματολογία και θα αποκτήσουν εμπειρία στη συγγραφή και επιμέλεια επιστημονικών κειμένων.

 

Κυριότερα καθήκοντα:

 • Συγγραφή, επιμέλεια και σχολιασμός κειμένων με περιεχόμενο σχετικό με τα επιστημονικά πεδία της εγκληματολογίας και της ποινικής δικαιοσύνης.
 • Συνεργασία με τη συντακτική επιτροπή για ζητήματα επιστημονικού περιεχομένου.
 • Διατύπωση προτάσεων προς δημοσίευση.
 • Διατύπωση προτάσεων και υλοποίηση της μορφοποίησης του περιοδικού.

 

Απαραίτητα προσόντα και χαρακτηριστικά

 • Πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ανθρωπιστικών επιστημών
 • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ποινικές και εγκληματολογικές επιστήμες
 • Εμπειρία στην επιμέλεια κειμένων
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Εμπειρία σε εθελοντικές ομαδικές προσπάθειες
 • Ομαδικό πνεύμα

Επιθυμητά προσόντα και χαρακτηριστικά

 • Μεταπτυχιακό τίτλος σπουδών με αντικείμενο ποινικές και εγκληματολογικές επιστήμες ή ανθρώπινα δικαιώματα ή δημοσιογραφία

 

 

Δυνατότητα των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών να λάβουν σχετική βεβαίωση από το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος.

Η συνεργασία στην θέση αυτή λαμβάνει χώρα σε εθελοντική βάση.

Οι απαιτούμενες ώρες εθελοντικής συνεργασίας ανέρχονται περίπου σε δέκα (10) ώρες / μήνα.

Στην έκδοση του περιοδικού CrimeTimes δεν υπάρχει οικονομικό αντικείμενο.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) εγγυάται την ίση μεταχείριση και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους/τις υποψήφιους/υποψήφιες χωρίς διακρίσεις. Στο ΚΕ.Μ.Ε. ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί στοιχείο της κουλτούρας του φορέα και η υποστήριξή τους καταστατικό σκοπό του φορέα.

 

Παρακαλούμε για αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος στο e–mail: crimetimes@e-keme.gr

Τίτλος μηνύματος: ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ CrimeTimes

 

Προθεσμία: 08/10/2023

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν μέλη του Δ.Σ. του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος και η συντονίστρια έκδοσης του CrimeTimes.

Όλες οι αιτήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές.

Add Comment