Πρόσκληση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

ΚΕ.Μ.Ε

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  Τ Ο Υ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ

Επιστημονική μελέτη, έρευνα και δημόσια προβολή θεμάτων Εγκληματολογίας

www.ekeme.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Καλούνται τα ταμειακά ενήμερα για το έτος 2019 τακτικά μέλη στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019, ώρα 18:00, στο POLIS ART CAFÉ (Πεσμαζόγλου 5, Αίθριο Στοάς Βιβλίου, Αθήνα) με θέματα ημερησίας διάταξης τα κατωτέρω:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31.12.2018 και συνοπτική ενημέρωση για το εν γένει έργο και τις δράσεις του ΚΕ.Μ.Ε. κατά το έτος 2018.
  2. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2018.
  3. Προγραμματισμός δράσεων και προϋπολογισμός για το έτος 2019.
  4. Παρεμβάσεις Μελών.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                                                                Η Γεν. Γραμματέας

Διονύσιος Χιόνης                                                                                                                                    Δρ Αναστασία Χαλκιά

 

Add Comment