Πρόσκληση των μελών του ΚΕ.Μ.Ε. για τον σχηματισμό ομάδας ανάγνωσης (reading group)

ΚΕ.Μ.Ε

 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  Τ Ο Υ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ

Επιστημονική μελέτη, έρευνα και δημόσια προβολή θεμάτων Εγκληματολογίας

www.ekeme.gr

 

Πρόσκληση των μελών του ΚΕ.Μ.Ε. για τον σχηματισμό ομάδας ανάγνωσης (reading group) θεμελιακών εγκληματολογικών κειμένων

H βασική μας ιδέα είναι η εξής: λαμβανομένου υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η συχνότητα εμφάνισης των ομάδων ανάγνωσης και μελέτης βιβλίων (reading groups), αποφασίσαμε πως κάτι αντίστοιχο μπορεί να διοργανωθεί και στον χώρο του ΚΕ.Μ.Ε. Μια φορά τη βδομάδα παραδείγματος χάριν και εφόσον έχει επιλεγεί κάποιο εξέχον κείμενο εγκληματολογίας, θα λαμβάνει χώρα μια συνάντηση (λ.χ. 3ωρη), στη διάρκεια της οποίας θα εξετάζεται κάποιο κεφάλαιο του βιβλίου ή κάποιες σελίδες του, αν το κεφάλαιο είναι αρκετά εκτενές για να ολοκληρωθεί μέσα σε μια συνεδρία. Προτείνουμε ακόμη, κάθε φορά να αναλαμβάνει κάποιος μια σύντομη εισήγηση υπό τη μορφή περίληψης της συμφωνηθείσας ενότητας αλλά και έκθεσης των κύριων προβληματικών της, έτσι ώστε μετά να ανοίξει η συζήτηση, να τεθούν απορίες, σχόλια, τοποθετήσεις κ.ο.κ. Καλό θα ήταν να έχει διαβαστεί το εκάστοτε υπό εξέταση κομμάτι του βιβλίου από όλους, προτού παρασταθούν στη συνάντηση, προαπαιτεί δηλαδή και μια μικρή προετοιμασία.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι ο ουσιαστικός διάλογος με πολύ σπουδαία κλασικά κείμενα (στην πρωτότυπη εκδοχή τους, χωρίς συνόψεις ή αποσπασματικές αναφορές), καθώς επίσης και οι γόνιμες ανταλλαγές απόψεων και επιχειρημάτων μεταξύ των παρευρισκομένων. Βέβαια, το εγχείρημα έχει ως αρχική του μορφή την προαναφερθείσα. Είναι πολύ πιθανό ωστόσο, να προκύψουν και άλλες (π.χ. προβολές ταινιών, workshops, δημοσιεύσεις, σεμινάρια με τα καταληκτικά πορίσματα των μελών).

Εν πρώτοις, μπορούμε να επεξεργαστούμε το βιβλίο του Ηλία Δασκαλάκη «Η εγκληματολογία της κοινωνικής αντίδρασης» καθότι πόνημα ιδιαίτερα καινοτόμο. Ομοίως, έχει συζητηθεί ελάχιστα και μάλιστα ο συγγραφέας του επειδή δυστυχώς έφυγε νέος, δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει ενδεχόμενες κριτικές και να βελτιώσει αναδραστικά με βάση αυτές το σύστημά του. Θα λέγαμε πως είναι ένα έργο που προβληματοποιεί τους όρους δυνατότητας της ύπαρξης της εγκληματολογίας ως επιστήμης με συγκεκριμένο αντικείμενο (κοντολογίς, οι καταστατικές της έννοιές όπως το έγκλημα, ο εγκληματίας, το ποινικό σύστημα κ.ά. τίθενται εν προκειμένω υπό ριζική αμφισβήτηση).

Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν είναι κάποιο από τα προλεχθέντα δεσμευτικό, εξού και καλούμε τα μέλη σε μια πρώτη σύσκεψη (όποτε ορίσουν εκείνα),ώστε να συνδιαμορφώσουν τα ίδια το περιεχόμενο (επιλογή μονογραφίας) και το πλαίσιο (διάρκεια μεμονωμένης συνάντησης, επιλογή ημέρας και ώρας, περιοδικότητα συναντήσεων, ημερομηνία έναρξης- λήξης) του άνωθεν ερευνητικού σχεδίου.

Add Comment