Πρόσκληση των μελών του ΚΕ.Μ.Ε. στον 2ο κύκλο ανάγνωσης και μελέτης βιβλίων (reading group)

ΚΕ.Μ.Ε

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  ΤΟΥ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ

www.e-keme.gr

 

Πρόσκληση των μελών του ΚΕ.Μ.Ε. στον 2ο κύκλο ανάγνωσης και μελέτης βιβλίων (reading group)

 

Η πειθαρχία είναι μια ενωτική τεχνική μέθοδος που, με ελάχιστη δαπάνη, περιορίζει τη δύναμη του σώματος ως «πολιτικής» δύναμης, και τη μεγιστοποιεί ως ωφέλιμη δύναμη.

-Μισέλ Φουκώ

Μετά το βιβλίο του Ηλία Δασκαλάκη «Η εγκληματολογία της κοινωνικής αντίδρασης», συνεχίζουμε τη συλλογική ανάγνωση με έναν συγγραφέα που διακρίνεται για την ευρύτητα των προβληματισμών του, τη διεπιστημονική συνθετικότητα στην ανάλυση αλλά και την τόλμη του στην επεξεργασία «ευαίσθητων» για τις σύγχρονες κοινωνίες θεμάτων, όπως για παράδειγμα τα άσυλα φρενοβλαβών και οι φυλακές. Πρόκειται φυσικά για τον Μισέλ Φουκώ και το βιβλίο του «Επιτήρηση και τιμωρία.  Η γέννηση της φυλακής» (“SURVEILLER ET PUNIR. NAISSANCE DE LA PRISON”), το οποίο εκδίδεται το 1975. Εκθέτοντας μια ανάλυση του ποινικού συστήματος που εστιάζει στις πολιτικές τακτικές και στην τεχνολογία της εξουσίας, το έργο αυτό κλονίζει τις παραδεδομένες αντιλήψεις περί παραβατικότητας και κοινωνικής λειτουργίας της τιμωρίας. Σήμερα τα βιβλία εγκληματολογίας που δεν παραπέμπουν ή δεν αναμετρώνται θεωρητικά με το βιβλίο αυτό είναι ελάχιστα, ωστόσο αξίζει να συζητηθεί εξίσου και αν έκτοτε έχουν γίνει ουσιαστικές αλλαγές στο πρακτικό επίπεδο.

 

 Λίγα λόγια για το εγχείρημα:

Η ομάδα ανάγνωσης και μελέτης βιβλίων (reading group) στον χώρο του ΚΕ.Μ.Ε. είναι ένα εγχείρημα που προσβλέπει στον ουσιαστικό διάλογο με κλασικά θεωρητικά κείμενα της εγκληματολογίας. Τα έργα που έχουν επιλεγεί και κατ’ επέκτασιν θα συζητούνται αναλυτικά (στην πρωτότυπη εκδοχή τους, χωρίς συνόψεις ή αποσπασματικές αναφορές) από τα μέλη του group, είναι παραπάνω από ικανά να καλλιεργήσουν ένα κλίμα γόνιμης αλληλόδρασης μεταξύ των παρευρισκόμενων. Ομοίως, επιτρέπουν, ενθαρρύνουν και ευνοούν τη σύνδεση της εγκληματολογίας με συναφή πεδία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Επομένως, το πρόγραμμα στοχεύει στην θεωρητική ενδυνάμωση αφενός με την εις βάθος επεξεργασία (προβληματισμοί, κριτικές παρατηρήσεις, ανταλλαγές απόψεων και επιχειρημάτων κ.ά.), αφετέρου με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη της έκτασης του γνωστικού μας αντικειμένου (το οποίο grosso modo δεν είναι άλλο από τον άνθρωπο και τις κοινωνίες που αυτός συστήνει).

Η συγκρότηση ομάδας ανάγνωσης στο ΚΕ.Μ.Ε. πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του Νίκου Καραγιάννη, Δικηγόρου, ΜΔΕ Εγκληματολογίας, ο οποίος ανέλαβε και τον συντονισμό της. Οι συναντήσεις θα λαμβάνουν χώρα μια φορά ανά δύο εβδομάδες ενώ η εναρκτήρια συνάντηση του 2ου κύκλου θα γίνει εντός του Μαρτίου (θα αναρτηθεί η σχετική ενημέρωση). Η διάρκεια των συνεδριών υπολογίζεται γύρω στις τρεις ώρες αλλά τούτο επιδέχεται περαιτέρω διακρίβωση κατά τη διενέργεια.

 

Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών: Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019.

 

Όποιοι/ες ενδιαφέρεσθε να συμμετέχετε στην άνω Ομάδα δηλώστε τη συμμετοχή σας το αργότερο έως 28/02/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση crime@e-keme.gr.

Πληροφορίες: τηλ. 6908233371 / 6948591604

Add Comment