Σεμινάριο: «Ένορκοι: Θεσμικά και πρακτικά ζητήματα από νομική και ψυχολογική σκοπιά» 09/06/2017

Κύκλος διεπιστημονικών σεμιναριακών διαλέξεων Forensic Psychology and Crime

«Ένορκοι: Θεσμικά και πρακτικά ζητήματα από νομική και ψυχολογική σκοπιά» 

Εισηγητές: Ερατώ-Μαρία Ιωαννίδου ∆ικαστική Ψυχολόγος, MSc και Personal Coach (LinkedIn – Έρη Ιωαννίδου) & Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Δικηγόρος, Δρ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Περίληψη

Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τους ένορκους στην Ελλάδα και το εξωτερικό; Πώς επιλέγονται και ποιοί και πώς αποκλείονται; Για τι αποφασίζουν και τι οδηγίες τους δίνονται; Τι είναι η «επιστημονική επιλογή ενόρκων» (“scientific jury selection”) και πώς υλοποιείται; Πόσο ικανοί είναι στην πράξη στο να είναι αμερόληπτοι και ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την κρίση τους; Τι ρόλο μπορούν να παίξουν τα ΜΜΕ; Ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά της ισχύος του θεσμού στην απονομή δικαιοσύνης; Πώς διενεργείται έρευνα σε αυτό το πεδίο και τι περιορισμούς έχει;

Μέσα από αυτό το σεμινάριο θα επιχειρηθεί η ενημέρωση των συμμετεχόντων για θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που αφορούν στο θεσμό των ενόρκων χρησιμοποιώντας παραδείγματα από πραγματικές υποθέσεις.

 

 

Διάρκεια σεμιναρίου: 4 ώρες. Tο σεμινάριο θα λάβει χώρα Σάββατο (09/06/2018)
Ώρα: από 11:00 – 15:00.
Τόπος διεξαγωγής: Σταδίου 33 & Πεσμαζόγλου, 8ος όροφος, Γραφείο 15, 10559 ΑΘΗΝΑ.
Χρόνος διεξαγωγής: 9 Ιουνίου 2018.

Κόστος συμμετοχής
30€* για τα μέλη του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) (ταμειακώς ενήμερα για το έτος 2018)
35€* για κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητές
40€* για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες
*στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Για την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί η αρχή της χρονικής προτεραιότητας, λόγω των περιορισμένων θέσεων.

Προσφορά! για όσους έχουν ήδη παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα από τα σεμινάρια του κύκλου.

Κόστος συμμετοχής
20€* για τα μέλη του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) (ταμειακώς ενήμερα για το έτος 2018)
25€* για κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητές
30€* για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες
*στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Συμμετοχή μόνο με προεγγραφή!

∆ηλώσεις συμμετοχής (σε 2 μόλις βήματα)
Δηλώστε συμμετοχή στο e-mail: crime@e-keme.gr (θέμα «Ένορκοι: Θεσμικά και πρακτικά ζητήματα από νομική και ψυχολογική σκοπιά» ) αποστέλλοντας συνημμένα τα κατωτέρω:

Βήμα 1ο
Συμπλήρωση και επισύναψη-αποστολή της κατωτέρω δήλωσης συμμετοχής

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ_ΕΝΟΡΚΟΙ

Βήμα 2ο
Επισύναψη – αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό ΑΡΙΘ.ΛΟΓ. 6901141872141, ΙΒΑΝ GR23 0171 9010 0069 0114 1872141 (τράπεζα: ΠΕΙΡΑΙΩΣ “Piraeus Bank”, δικαιούχος: Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος) με αιτιολογία ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα συμμετοχή σε σεμινάριο «Ένορκοι: Θεσμικά και πρακτικά ζητήματα από νομική και ψυχολογική σκοπιά», άλλως καταβολή με μετρητά στα γραφεία μας, οδός Σταδίου 33 και Πεσμαζόγλου, (8ος όροφος, γραφείο 15, 10559, Αθήνα) κατά τις ώρες κοινού, κάθε Τρίτη 17.00-20.00 (η δήλωση συμμετοχής καταχωρείται με την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών).

 

Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018 (περιορισμένες θέσεις).

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Πληροφορίες: τηλ. επικοινωνίας 690 82 33 371 ή 694 85 91 604

 

 

Add Comment