Σεμινάριο με θέμα: «Το θύμα του εγκλήματος – Θυματολογικές έρευνες»

Εισηγητής: Δρ. Χρήστος Τσουραμάνης, Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας (Ιδρυτικό μέλος Ελληνικής Εταιρείας Θυματολογίας)

Αντικείμενο του σεμιναρίου

Η Θυματολογία είναι ο εγκληματολογικός κλάδος ο οποίος ασχολείται με την από επιστημονική άποψη μελέτη του συνόλου των ζητημάτων που αφορούν τα θύματα εγκλημάτων. Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η κριτική προσέγγιση και ανάλυση των ζητημάτων αυτών με βάση  πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα όπως αυτά παρουσιάζονται μέσα από την ελληνική αλλά & τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον τόσο των εγκληματολόγων όσο και των φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής για τα θύματα εγκλημάτων ήταν, σε σχέση με το αντίστοιχο ενδιαφέρον για τους δράστες,αρκετά μεταγενέστερο (εκδηλώθηκε μέσα περίπου του 20ου αιώνα). Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει πως στις μέρες μας η επιστημονική κίνηση στο χώρο της Θυματολογίας υστερεί σε σχέση με την αντίστοιχη κίνηση που αφορά τους υπόλοιπους προγενέστερους εγκληματολογικούς κλάδους.Σήμερα επικρατεί πλέον η άποψη πως  η ολοκληρωμένη μελέτη ενός εγκλήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει την παράλληλη εξέταση στοιχείων της προσωπικότητας  που αναφέρονται τόσο στο δράστη όσο και στο (επιζών) θύμα του.

Κατά συνέπειαν και η ασκούμενη αντεγκληματική πολιτική κάθε ευνομούμενης χώρας θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα τόσο για την αποτροπή υποψήφιων δραστών από την διάπραξη εγκλημάτων όσο και για την ενημέρωση των υποψήφιων θυμάτων για τους κινδύνους που τα απειλούν αλλά και για τα όσα θα πρέπει να κάνουν είτε για να αποφύγουν είτε για να θεραπεύσουν  τη θυματοποίησή τους.

Ολοκληρώνοντας του σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις  που θα αφορούν:

 • την ιστορική εξέλιξη της Θυματολογίας ως ειδικού εγκληματολογικού κλάδου,
 • τις θυματολογικές έρευνες,
 • τις θεωρίες θυματοποίησης,
 • τις τυπολογίες θυμάτων διαφόρων εγκλημάτων,
 • ειδικές αναφορές στα θύματα εγκλημάτων βίας (ενδοοικογενειακής, σχολικής, αθλητικών χώρων)
 • τη σχέση δραστών – θυμάτων, στα πλαίσια του ρόλου τους στη διάπραξη εγκλημάτων σε βάρος τους (“πρόκληση του θύματος”)
 • τη μεταχείριση των θυμάτων από το Σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης,
 • τα δικαιώματα των θυμάτων και τους τρόπους άσκησής τους,
 • το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας και στο διεθνή χώρο για την προστασία των θυμάτων εγκλημάτων και
 • τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της θυματοποίησης, κυρίως των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

 

Διάρκεια σεμιναρίου: 12,5 ώρες (5 συνεδρίες – 2 ½ ώρες κάθε συνεδρία)

Ώρες: 18.00 – 20.30

Χρόνος διεξαγωγής: Φεβρουάριος – Απρίλιος 2017 (ημερομηνίες συναντήσεων: 3/3, 10/3, 17/3, 31/3 και 6/4)

Κόστος συμμετοχής

Προεγγραφή από 03/02/2017 έως 01/03/2017

 • 80* για τα μέλη του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) (ταμειακώς ενήμερα για το έτος 2017)
 • 95* για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες

*στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Για την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί η αρχή της χρονικής προτεραιότητας, λόγω των περιορισμένων θέσεων.

Συμμετοχή μόνο με προεγγραφή!

Πληροφορίες: κα Αντωνία Καστρινάκη, τηλ. επικοινωνίας 693 794 7179.

Για αναλυτικές πληροφορίες και για την ορθή ολοκλήρωση της εγγραφής σας παρακαλώ κατεβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση (αρχείο pdf) και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Ανακοίνωση Αίτηση Συμμετοχής

 

Add Comment