ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕ.Μ.Ε. & ΝΒ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ

Ζητήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου & εγκληματολογική διάσταση

 

Εισηγητές: Δ. Χιόνης, Δικηγόρος, ΜΔΕ, Πρόεδρος ΚΕ.Μ.Ε., Φ. Σπυρόπουλος, Δικηγόρος, ΔΝ, Αντιπρόεδρος ΚΕ.Μ.Ε., Α. Χαλκιά, Δρ Εγκληματολογίας, Γραμματέας ΚΕ.Μ.Ε., Μ. Λεμπέση, Εγκληματολόγος, ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Διευθύντρια ΚΕ.Μ.Ε.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και τo Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) ανακοινώνουν μια νέα εκπαιδευτική συνεργασία που αφορά στη συνδιοργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα ποινικού & εγκληματολογικού ενδιαφέροντος.

Στο Σεμινάριο αυτό θα γίνει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση όλων των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής μέσω ανάλυσης της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του κάθε ειδικότερου εγκλήματος, θεωρητικής και κυρίως πρακτικής προσέγγισης ειδικών ζητημάτων, καθώς και μέσω επιλεκτικής παρουσίασης της νομολογιακής αντιμετώπισής τους. Παρουσιάζεται, επίσης, η εγκληματολογική διάσταση των παραπάνω εγκλημάτων μέσω παράθεσης των σχετικών θεωρητικών και ερμηνευτικών προσεγγίσεων αναφορικά τόσο με τη διάπραξη των υπό εξέταση εγκληματικών πράξεων όσο και με την κοινωνική αντίδραση απέναντι σε αυτές, στους δράστες τους και τα θύματα. Περαιτέρω, θα παρουσιαστούν στατιστικά και ερευνητικά δεδομένα και θα γίνει περιπτωσιολογική αναφορά σε σημαντικές μεμονωμένες περιπτώσεις.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς εν γένει, σε εγκληματολόγους, ψυχολόγους, δημοσιογράφους, κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές νομικών και κοινωνιολογικών σχολών.

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 (16:30 – 21:30)
Διάρκεια: 5 ώρες
Τρόποι παρακολούθησης:

Φυσική παρουσία (Διά Ζώσης)

Βίντεο (On-demand)

 

Δηλώστε Συμμετοχή:https://www.nb.org/greek/checkout/cart/

Ειδική Τιμή για Μέλη ΚΕ.Μ.Ε.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. +30 210 3678920 & email: edu@nb.org