Συζητώντας με τους ειδικούς για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο των επιστημονικών δράσεων του Crime & Media Lab (https://e-keme.gr/crime-%CE%BCedia-lab/) με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Διδάκτορα Αγγελική Καρδαρά, αποφασίστηκε η διεξαγωγή μελέτης από την Βασιλική Ταυρή, προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με θέμα μας την ενδοοικογενειακή βία.  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να επισημάνει τις μορφές και την έκταση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής Βίας.

Η μελέτη διεξήχθη μέσω συνεντεύξεων σε Νομικό Σύμβουλο και Ψυχολόγους Συμβουλευτικών Κέντρων της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν με ειδικούς του Κέντρου Έρευνών για θέματα Ισότητας της Αθήνας, του Πειραιά και της Λάρισας (Κ.Ε.Θ.Ι- https://www.kethi.gr/). Στο σημείο αυτό αξίζει να ευχαριστήσουμε το Κ.Ε.Θ.Ι. αλλά και το εξειδικευμένο προσωπικό για το πολύτιμο υλικό που μας απέστειλαν.

Το Κ.Ε.Θ.Ι είναι ένα Νομικό Πρόσωπο του Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης), το οποίο ιδρύθηκε το 1994. Από τότε μέχρι σήμερα, το Κ.Ε.Θ.Ι συνεισφέρει τόσο ερευνητικά στην παραγωγή γνώσεων, όσο πρακτικά αξιοποιώντας τις γνώσεις αυτές με σκοπό την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Λειτουργούν 14 συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία παρέχουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες (νομικές, ψυχολογικές) σε γυναίκες όλων την ηλικιακών ομάδων. Μέχρι σήμερα, το Κ.Ε.Θ.Ι έχει συμβάλλει σημαντικά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών, μέσω διαφόρων ερευνών πανελλαδικά.

Στην συνεχεία, οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων που απευθύναμε στους ψυχολόγους των Συμβουλευτικών Κέντρων ήταν έξι, ενώ οι ερωτήσεις για την Νομικό Σύμβουλο επτά. Οι ερωτήσεις των πρώτων αφορούσαν κατά κύριο λόγο την γυναίκα ως θύμα σε περιστατικό βίας καθώς και την ψυχολογία της μέσα στο περιβάλλοντα χώρο στον οποίο κακοποιήθηκε, την επιρροή που έχει στα τέκνα -στην περίπτωση που υπάρχουν- η βίαιη και κακοποιητική συμπεριφορά είτε άμεσα, είτε στο μέλλον. Επίσης, οι ερωτήσεις εστίασαν στο προφίλ του δράστη, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί η γυναίκα να αφήσει τον χώρο στο οποίο έχει υποστεί όλη αυτή την συμπεριφορά, να ξεπεράσει ή να διαχειριστεί τα αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να έχει για τον εαυτό της, να αποενοχοποιήσει κάθε πιθανή της σκέψη ότι ευθύνεται η ίδια και πώς θα διαχειριστεί όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση και τα συναισθήματά της, με σκοπό να κάνει μία νέα αρχή ακόμα και όταν οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες δεν την ευνοούν και δεν υπάρχει υποστήριξη από το φιλικό ή/και οικογενειακό της περιβάλλον.

Από την άλλη μεριά, οι ερωτήσεις προς την Νομικό Σύμβουλο αφορούν, κυρίως, τις νομικές διαδικασίες που μπορεί να ακολουθήσει το θύμα ενδοοικογενειακής βίας, τον τρόπο με τον οποίο τιμωρείται η ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα, την πορεία που ακολουθούν οι συγκεκριμένες υποθέσεις και τυχόν βελτιώσεις που χρειάζεται να γίνουν. Επιπλέον, μας απασχόλησαν το προφίλ των γυναικών αλλά και η στάση που ακολουθεί το περιβάλλον και εάν λαμβάνει από αυτό την αναγκαία υποστήριξη για την αποφυγή των παλινδρομήσεων από το θύμα. Αντικείμενο διερεύνησής μας αποτελέσαν επίσης: το κίνητρο που βοηθά τη γυναίκα που κακοποιείται να πάρει τη σημαντική απόφαση της καταγγελίας, το εάν υπάρχει αύξηση των περιστατικών εν μέσω lockdown και, τέλος, ο σημαντικός ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αφενός ως προς την ενημέρωση της γυναίκας που υφίσταται την βία και αφετέρου ως προς την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο σε αρχείο μορφής .pdf πατώντας πάνω στην κάτωθι φωτογραφία.

H μελέτη δημοσιεύτηκε και στο postmodern.gr 

Συζητώντας με τους ειδικούς για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα

 

Add Comment