Συλλογικό έργο “Έμφυλη βία – Βία κατά των γυναικών”

Κυκλοφόρισε το Συλλογικό έργο “Έμφυλη βία – Βία κατά των γυναικών” (Επιμέλεια Βαΐου Ντίνα, Πετράκη Γεωργία, Στρατηγάκη Μαρία, εκδόσεις Αλεξάνδρεια) στο οποίο φιλοξενείται κείμενο από το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος των κυριών Α. Χαλκιά & Μ. Λεμπέση, οι οποίες το συνέγραψαν από κοινού με την Διευθύντρια Ερευνών του Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών – ΕΚΚΕ κ. Ιωάννα Τσίγκανου με τίτλο: “Από τη βία του πολέμου στην έμφυλη βία. Βία «κατά συρροή» εναντίον Συρίων γυναικών προσφύγων”.

Ο συλλογικός αυτός τόμος περιλαμβάνει είκοσι κείμενα που βασίζονται σε πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες στο πεδίο της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας. Στην πρώτη ενότητα, Νόμοι και πολιτικές, περιλαμβάνονται μελέτες που εξετάζουν κριτικά το νομοθετικό πλαίσιο για τις βασικές μορφές βίας κατά των γυναικών, όπως επίσης και ορισμένες δημόσιες πολιτικές για την πρόληψη και καταπολέμηση αυτής της βίας στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Στη δεύτερη ενότητα, Πολλαπλές διακρίσεις, οι μελέτες προσεγγίζουν τις γυναίκες ως ενεργά υποκείμενα που υπόκεινται σε διαφορετικά πεδία εξουσίας, στα οποία η κεντρική κατηγορία “φύλο” διασταυρώνεται με τις κατηγορίες “τάξη”, “φυλή”, “έθνος”, “θρησκεία” κ.ά. Η τρίτη ενότητα, Αναπαραστάσεις και λόγος για τη βία, περιλαμβάνει μελέτες που αναφέρονται στον δημόσιο λόγο και τις αναπαραστάσεις της έμφυλης βίας – βίας κατά των γυναικών, όπως αυτός εκφράζεται στα ΜΜΕ και σε διάφορες μορφές τέχνης (λογοτεχνία, κινηματογράφος, μουσική κ.λπ.). Ο τόμος είναι αφιερωμένος στη μνήμη της Καίτης Παπαρρήγα-Κωσταβάρα, πρωτεργάτριας στα θέματα αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ και την Ελλάδα. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

 

Από τη βία του πολέμου στην έμφυλη βία. Βία «κατά συρροή» εναντίον Συρίων γυναικών προσφύγων”.

Αναστασία Χαλκιά a.chalkia@media.uoa.gr, Ιωάννα Τσίγκανου jtsiganou@ekke.gr, Μάρθα Λεμπέση marthalempesi@e-keme.gr

Περίληψη

Με την προτεινόμενη μελέτη επιχειρούμε να αναδείξουμε μια πτυχή του ζητήματος της έμφυλης βίας που ξεφεύγει από τον συνήθη προβληματισμό για το ζήτημα αυτό. Οι εμπειρικές έρευνες που υπάρχουν για τη βία κατά των γυναικών στη χώρα μας παραπέμπουν σε μορφές βίας που ασκούνται κατά γυναικών του γηγενούς πληθυσμού και συχνά αναδεικνύουν μορφές ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης. Πολύ λίγο έχουν απασχολήσει την εμπειρική έρευνα οι μορφές έμφυλης βίας που υφίστανται γυναίκες ‘άλλων’ πληθυσμών.

Με αφορμή ποιοτική έρευνα με θέμα την κοινωνική ένταξη Συρίων προσφύγων στη Ελλάδα, την οποία εκπονούμε σε πληθυσμό προσφύγων από τον Ιούλιο του 2019, εντοπίσαμε όψεις βίας και κακοποίησης κατά των Συρίων γυναικών προσφύγων που μετακινούνται προς την Ελλάδα. Αφετηρία της φυγής των γυναικών αυτών από τη χώρα τους είναι η βία του πολέμου. Στη συνέχεια, το ταξίδι τους προς τη χώρα μας και η παραμονή τους εδώ συνοδεύονται επίσης από εκφάνσεις βίας εις βάρος των γυναικών αυτών.

Η ανάλυσή μας επιχειρεί να διαπεράσει τη σιωπή των γυναικών αυτών και να αναδείξει ότι η βία που υφίστανται οι Σύριες γυναίκες προσφύγισσες είναι βία που ασκείται κατά συρροήν με αποτέλεσμα η ήδη τραυματική προσφυγική τους εμπειρία να στιγματίζεται κι από μορφές έμφυλης βίας που απορρέουν από ειδικές συνθήκες.

 

 

 

Add Comment