15ο Ετήσιο Συνέδριο της European Sociological Association (ESA) – KE.Μ.Ε.

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος συμμετείχε στις εργασίες του 15ου Συνεδρίου της European Sociological Association (ESA) με τίτλο:Sociological Knowledges for Alternative Futures”,  που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στη Βαρκελώνη από 31 Αυγούστου έως και 03 Σεπτεμβρίου 2021.

Στο συνέδριο συμμετείχαν από το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος οι κυρίες Α. Χαλκιά & Μ. Λεμπέση και παρουσίασαν από κοινού με την Διευθύντρια Ερευνών του Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών – ΕΚΚΕ κ. Ιωάννα Τσίγκανου τα πρώτα ευρήματα της έρευνας που διεξάγει το ΚΕ.Μ.Ε. σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE) και την Διευθύντρια Ερευνών Δρ Ιωάννα Τσίγκανου. Η εισήγηση τους είχε τον τίτλο: “Decomposing social bonds: The disastrous consequences of the covid-19 pandemic through narratives of three generations of women in Greece”.

ESA   – Barcelona Summer 2021

 

Title: Decomposing social bonds: The disastrous consequences of the covid-19 pandemic through narratives of three generations of women in Greece

Tsiganou J., Chalkia A., Lembesi M.

 

Abstract:

The covid-19 pandemic and the measures undertaken to confront it have a tremendous impact to both, societies and individuals at global level. Our proposed paper aims at deciphering the disastrous consequences of the pandemic and its regulation for the social ties linking societies together. Through narratives of three generations of women in Greece produced by means of a qualitative research conducted during the summer of 2020 (that is immediately after the first wave of lockdown imposed at pan-european level) we attempt to comprehend the means, the ways and the extend the new social circumstances have affected people’s lives. Our focus on women implies the gendered aspect we wish specifically to address, since much of the research conducted already asserts the pandemic’s impact on those most vulnerable, women among them. Drawing from the broad literature on what keeps societies together we focus on the micro-level of the daily experiences of women upon their re-allocation within their domus. The narratives of compulsorily detained women domiciliary, help us to comprehend more fully the impact of lockdown restrictions not only it terms of a come-back of the human bondage to traditional women’s status within contemporary societies, but also in terms of decomposing broader social bonds and collective ties, as well as recomposing extremely individual traits.

 

Περισσότερα στους κάτωθι συνδέσμους:

https://www.europeansociology.org/about-esa-2021-barcelona-online

https://www.europeansociology.org/about-esa-2021-barcelona/theme

You can view and download the Conference Outline Programme below: 

https://www.europeansociology.org/sites/default/files/pdfs/2021-09/Outline%20Programme%20Barcelona%202021_28.08.2021_V3.pdf

 

#esa2021BCN

Add Comment