Σύριοι πρόσφυγες στην Ελλάδα. Εκφάνσεις και διαδρομές ένταξης

Δρ. Ιωάννα Τσίγκανου
Διευθύντρια Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Δρ. Αναστασία Χαλκιά
Κοινωνιολόγος, Διδάσκουσα, Διατμηματικό ΠΜΣ “Media in Refugee / Migration Flows”, NKUA/UAegean
Μάρθα Λεμπέση
Κοινωνική Ερευνήτρια, ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Διευθύντρια του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος

Περίληψη
To παρόν κείμενο παρουσιάζει μέρος των ευρημάτων της ποιοτικής έρευνας που διεξήχθη σε πληθυσμό Σύριων προσφύγων αναφορικά με τη βιωμένη πραγματικότητα του ‘ταξιδιού’ προς τη χώρα μας, τη μετ-εγκατάστασή στην Ελλάδα και τις πραγματικότητες και προσδοκίες όπως αυτές νοηματοδοτούνται από τα κοινωνικά υποκείμενα της έρευνας. Επιχειρείται να κατανοηθεί η προσφυγική εμπειρία και να αναδυθούν οι επιμέρους πτυχές και επιπτώσεις της σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες συνθήκες υποδοχής και ένταξης στην Ελλάδα.

Abstract
This paper presents a part of the findings of a qualitative research conducted on Syrian refugees’ experiences regarding the reality of their ‘journey’ to our country, their re-location to Greece and the realities and expectations as interpreted by the social subjects themselves. The findings that are presented in our study aim to contribute to a meaningful understanding of refugees experiences and help the unearthing of aspects associated to existing conditions of refugees reception and integration in Greece.

Κοινωνική Πολιτική

Επιστημονικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό ΕΕΚΠ

Εκδότης
Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής

ISSN: 2241-8652

ΤΕΥΧΟΣ 12, ΜΑΪΟΣ 2020

Add Comment