Το Κέντρο Μελέτης Του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) Στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας (ESC)

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη συμμετοχή του Κέντρου Μελέτης Του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) Στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο Της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας (ESC)
‘THE RENAISSANCE OF EUROPEAN CRIMINOLOGY’
Florence, Italy, from 6 to 9 September 2023
WCCJ Panel 12- Discussing Gender-Based Violence
Thu, September 7, 5:00 to 6:15pm, Palazzo Congressi
Subtopic: Gender-Based Violence and Domestic Violence
“From invisible to visible – shedding light on femicide in Greece”
Authors
Martha Lempesi, Center for the Study of Crime
Dr Anastasia Chalkia, National and Kapodistrian University of Athens
Dr Joanna Tsiganou, The Greek National Center for Social Research (ΕΚΚΕ)
Cybercrime Working Group – Theories, ethics and reflections
Thu, September 7, 8:00 to 9:15am, Educatorio Fuligno
Subtopic: Cybercrime
“Digital Criminology, Technoethics and AI”
Authors
Dr. Fotios Spyropoulos, University of West Attica
Evangelia Androulaki, University of West Attica
Martha Lempesi, Center for the Study of Crime
Personal Data Protection, A.I. and the Criminal Justice System
Thu, September 7, 6:30 to 7:45pm, Educatorio Fuligno
Subtopic: Criminal Justice Policy
“Aspects of artificial intelligence on e-justice and personal data limitations”
Authors
Evangelia Androulaki, University of West Attica
Dr. Fotios Spyropoulos, University of West Attica

Add Comment