Φορέας: Ταυτότητα

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος» (ΚΕ.Μ.Ε.), ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2015. Ο σκοπός του Κέντρου είναι επιστημονικός και αναπτυξιακός.

Το Κέντρο πρόκειται να επιτελέσει επιστημονικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό, επιμορφωτικό και κοινωνικό έργο.

Τακτικοί επιστημονικοί συνεργάτες

Τακτικοί επιστημονικοί συνεργάτες του Κέντρου, δύνανται να είναι εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι, δικανικοί ψυχολόγοι, ψυχολόγοι, ποινικολόγοι, δικηγόροι, δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί.

  • slide
  • slide

Μελη

Τα μέλη του Κέντρου διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα:

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν με γραπτή αίτησή τους προς το Δ.Σ. (με επισυναπτόμενο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα) ενήλικα άτομα που επιθυμούν να συμμετέχουν στην υποστήριξη του έργου του Κέντρου. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία από το Δ.Σ..

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία προσωπικότητες που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην επιστήμη της εγκληματολογίας ή στην εταιρεία. Η πρόταση προς το Δ.Σ. πρέπει να γίνει γραπτώς από 2 μέλη της Εταιρείας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διονύσης Χιόνης

Πρόεδρος

Ο Διονύσης Χιόνης είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος ΔΣΑ, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Εγκληματολογία.

Δρ Φώτιος Σπυρόπουλος

Αντιπρόεδρος

Ο Φώτιος Σπυρόπουλος είναι Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών .


Δρ. Αναστασία Χαλκιά

Γ. Γραμματέας

Η Αναστασία Χαλκιά είναι κοινωνιολόγος, διδάκτωρ εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Μάρθα Λεμπέση

Ταμίας

Η Μάρθα Λεμπέση είναι κοινωνιολόγος, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Εγκληματολογία και υπ. διδάκτωρ στο Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ.

Ευαγγελία Ανδρουλάκη

Μέλος

Η Ευαγγελία Ανδρουλάκη είναι Δικηγόρος με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Εγκληματολογία».

Αντωνία Καστρινάκη

Μέλος

Η Αντωνία Καστρινάκη είναι Κοινωνική Ανθρωπολόγος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με ΜΔΕ στην Εγκληματολογία.