«Φυλακή και Γλώσσα» – Συνέντευξη με τον Ομότιμο Καθηγητή Εγκληματολογίας κ. Γιάννη Πανούση

Συνέντευξη με τον Ομότιμο Καθηγητή Εγκληματολογίας του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γιάννη Πανούση

 

Συνεντεύκτρια: Βαρβάρα Βαγιανού (απόφοιτη Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ

Πανεπιστημίου Αθηνών)


Στο πλαίσιο των επιστημονικών δράσεων της επαναληπτικής έρευνας που διεξάγεται από το έτος 2018 υπό την αιγίδα του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος «Φυλακή και Γλώσσα», με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κ. Αγγελική Καρδαρά, Εισηγήτρια-Συγγραφέα και Εκπαιδεύτρια στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάκτορα του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Φιλόλογοκαι Τακτική Επιστημονική Συνεργάτιδα Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε), η ομάδα εργασίας πραγματοποίησε συνεντεύξεις, με απώτερο στόχο να καταγραφεί η επιστημονική (γλωσσολογική, εγκληματολογική και νομική) και δημοσιογραφική άποψη για τον ιδιαίτερο γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τον έγκλειστο πληθυσμό εντός αλλά και εκτός φυλακών, για τον ρόλο, τους σκοπούς και τις λειτουργίες αυτού του πολυδιάστατου κώδικα επικοινωνίας των κρατουμένων.

Ακολούθως παρουσιάζουμε την προφορική συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Ομ. Καθηγητής Εγκληματολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γιάννης Πανούσης, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του E-Learning του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Κρατουμένων και Ζητήματα Επανένταξης» Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Κρατουμένων και Ζητήματα Επανένταξης | E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών (elearningekpa.gr) και «Εγκληματολογία: Προσέγγιση του Criminal Profiling» Εγκληματολογία: Προσέγγιση του CriminalProfiling | E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών (elearningekpa.gr).

Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Καθηγητής στην επιστημονική ομάδα της επαναληπτικής έρευνας «Φυλακή και Γλώσσα» το έτος 2019, αναδεικνύει πολύ σημαντικές διαστάσεις της γλώσσας της φυλακής, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων «Από εγκληματολογική σκοπιά, λοιπόν, μας ενδιαφέρει πολύ, διότι, ενώ φεύγουμε από το φιλολογικό, επικοινωνιακό κομμάτι -φτιάχνεις δηλαδή ένα γλωσσάριο για να ξέρεις τι σημαίνει η κάθε λέξη περίπου σε επίπεδο λαογραφικό, -αυτήν τη στιγμή νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο κατανόησης της εσωτερικής λειτουργίας μιας φυλακής. Όχι κατανόησης του τρόπου που επικοινωνούνε, αλλά κατανόησης της λειτουργίας της φυλακής. Γι’ αυτό και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το κοιτάμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Γιατί αλλάζουν διαρκώς τα δεδομένα. Και η εγκληματικότητα αλλάζει, και τα πράγματα μέσα στη φυλακή».

 

Μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε τη συνέντευξη του Καθηγητή Γιάννη Πανούση πατώντας πάνω στην κάτωθι φωτογραφία.

 

 

 

Add Comment