22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ#Σαν σήμερα…Forensic Psychology Lab –KE.M.E.

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

Άρθρο 3 – Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Απαγόρευση των βασανιστηρίων

Ουδείς επιτρέπεται να υποβληθή εις βασάνους ούτε εις ποινάς ή μεταχείρισιν απανθρώπους ή εξευτελιστικάς.

Σαν σήμερα το 2018, το ΕΔΔΑ εκδίδει απόφαση κατά της Ελλάδας για παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύονται τα βασανιστήρια. Η Ελλάδα καταδικάζεται για κακομεταχείριση 11 κρατουμένων στις φυλακές των Γρεβενών από την ΕΚΑΜ (Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα).

Συντάκτρια: Σ. Σιδερίδου

Add Comment