Δελτία Τύπου

Διεθνής ημερίδα #crAIme για το έγκλημα και την τεχνητή νοημοσύνη από το ΠΑ.Δ.Α., το City University of New York (USA) και το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος

Tο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), το Center for Cybercrime Studies του John Jay College of Criminal Justice του [...]

Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΠΑ.Δ.Α. και Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη στις 27/11 από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής [...]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  Τ Ο Υ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ www.e-keme.gr   ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ [...]