Γενικές Συνελεύσεις

Πρόσκληση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  Τ Ο Υ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ Επιστημονική μελέτη, έρευνα και [...]

Πρόσκληση μελών σε Γενική Συνέλευση

Κ έ ν τ ρ ο  Μ ε λ έ τ η ς  τ ο υ  Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς Επιστημονική μελέτη, έρευνα και [...]

Πρόσκληση μελών στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΚΕ.Μ.Ε.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣH   Καλούνται τα ταμειακά ενήμερα για το έτος 2017 τακτικά μέλη στην [...]