Το ελληνικό χρέος και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων