Forensic Psychology Lab

Επιστημονικά υπεύθυνες

Έρη Ιωαννίδου – Δικαστική Ψυχολόγος, MSc -Personal coach

Εύη Καλούτσου – Δικαστική Ψυχολόγος, MSc – Ειδικευόμενη Cognitive behavioural therapy (CBT)

Εν συντομία…

Παρατηρώντας τόσο την εξέλιξη του κλάδου της Δικαστικής Ψυχολογίας σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο όσο και τη χρησιμότητά της, αποφασίστηκε η δημιουργία Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας του Forensic Psychology Lab – FPL υπό την αιγίδα του ΚΕ.Μ.Ε. Με γνώμονα τη σύνδεση μεταξύ Ψυχολογίας και Δικαίου και επιθυμώντας την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα, το FPL θα δώσει τη δυνατότητα στα μέλη του να βρεθούν στην πρώτη γραμμή των νέων εξελίξεων και να συμβάλλουν στους στόχους του, διευρύνοντας παράλληλα και τους δικούς τους ορίζοντες.

Στόχοι του Lab

Το FPL αρχικά δομήθηκε ώστε να δημιουργήσει μια «δεξαμενή» (think tank) ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τον κλάδο της Δικαστικής Ψυχολογίας και είναι είτε ήδη ενεργά εμπλεκόμενοι επαγγελματίες είτε φοιτητές που σκέφτονται να τον ακολουθήσουν μετά το πέρας της βασικής τους εκπαίδευσης.

Βασικός στόχος του FPL είναι τα μέλη του να έχουν την ευκαιρία μέσω των δραστηριοτήτων που θα οργανώνονται όπως για παράδειγμα εκπαιδευτικές εξορμήσεις, σεμινάρια, αρθρογραφία κτλ. να ενδυναμώσουν και να διευρύνουν τις ήδη υπάρχουσες δεξιότητες και γνώσεις τους και να αποκτήσουν νέες που θα τους φανούν χρήσιμες, εάν ακολουθήσουν επαγγελματικά τον κλάδο. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσουν με τη συμμετοχή τους το βιογραφικό τους αλλά θα έχουν και ενεργό ρόλο στην προώθηση του κλάδου.

Επιπλέον το FPL στοχεύει στην προαγωγή της διεπιστημονικής συνεργασίας με επιστημονικούς φορείς και συλλόγους στην Ελλάδα αλλά και εκτός συνόρων. Εξίσου σημαντική είναι και η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που άπτονται του κλάδου και το αφορούν άμεσα.

Τέλος, η προώθηση της έρευνας γύρω από θέματα που άπτονται της επιστήμης της Δικαστικής Ψυχολογίας τόσο με ποιοτικές όσο και με ποσοτικές μεθόδους, αποτελεί έναν από τους υψηλότερους και σημαντικότερους στόχους του FPL.

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του FPL θα είναι τέτοιες ώστε να επιτελούνται και να επιτυγχάνονται  μέσα από αυτές οι απώτεροι στόχοι του εργαστηρίου, έτσι όπως αυτοί έχουν τεθεί και αναλυθεί. Φυσικά, παραμένουμε ανοιχτοί σε προτάσεις και αναφέρουμε ενδεικτικά:

  • Εκπαιδευτικές εξορμήσεις
  • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια/Ημερίδες/Workshops/Συνέδρια
  • Ανοιχτές συζητήσεις για μεταπτυχιακά προγράμματα, προοπτικές του κλάδου, εργασιακά δικαιώματα, κώδικα ηθικής και δεοντολογίας κλπ
  • Ανάλυση Case Studies
  • Αρθρογραφία
  • Έρευνα

Μέλη

Αν και το FPL επικεντρώνεται στην προώθηση της επιστήμης της Δικαστικής Ψυχολογίας, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες δεν είναι απαραίτητο να είναι δικαστικοί ψυχολόγοι. Ένας από τους βασικούς στόχους του FPL άλλα και μία γενικότερη αρχή που διέπει το ΚΕ.Μ.Ε. είναι αυτή της διεπιστημονικότητας. Συνεπώς, βάσει αυτής της αρχής στο FPL δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενδεικτικά επαγγελματίες και φοιτητές/φοιτήτριες Ψυχολογίας, Ψυχιατρικής, Νομικής, Εγκληματολογίας, Κοινωνιολογίας, Αστυνομικής Ακαδημίας και Κοινωνικής εργασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι/όσες πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

*Μέλη του ΚΕ.Μ.Ε.

*Φοιτητές/φοιτήτριες ή απόφοιτοι/ες πανεπιστημιακού τμήματος Ψυχολογίας ή άλλου συναφούς κλάδου ή προέρχονται από άλλο κλάδο (π.χ. Νομική) αλλά έχουν ειδικό ενδιαφέρον για τη Δικαστική Ψυχολογία ως κλάδο στον οποίο επιθυμούν να μετεκπαιδευτούν. Επίσης μπορούν να είναι φοιτητές/φοιτήτριες ή απόφοιτοι/ες μεταπτυχιακών προγραμμάτων Δικαστικής, Εγκληματολογικής, Νομικής Ψυχολογίας ή άλλων συναφών ειδικεύσεων.

*Όσοι/ες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν εθελοντικά στις δραστηριότητες του εργαστηρίου.

Προνόμια συμμετοχής

– Ειδική έκπτωση σε σεμινάρια και εκδηλώσεις του εργαστηρίου

– Δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες

– Δυνατότητα συμμετοχής σε αρθρογραφία

– Άμεση ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στον κλάδο και για νέες εξελίξεις

– Ενημέρωση για μεταπτυχιακά προγράμματα, μετεκπαιδεύσεις, εργασιακά δικαιώματα κλπ

– Εποπτεία από επαγγελματίες

– Λήψη βεβαίωσης κατά την ολοκλήρωση της εθελοντικής συμμετοχής και δυνατότητα λήψης συστατικής επιστολής

Πώς μπορώ να γίνω μέλος του FPL

Οι ενδιαφερόμενοι/ες είναι ευπρόσδεκτοι/ες να συμμετάσχουν στην Επιστημονική Ομάδα Εργασίας του Forensic Psychology Lab εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο email: crime@e-keme.gr

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος χρειάζεται να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και μία σύντομη επιστολή στην οποία οι ενδιαφερόμενοι/ες θα επεξηγούν τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ομάδα αυτή, καθώς και ποια θα είναι η συνεισφορά τους σε περίπτωση που επιλεγούν.

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογούνται και θα ακολουθούνται από συνέντευξη του υποψήφιου μέλους.

FPL presentation 2021

FPL presentation 2021

 

4ο Knowledge sharing meeting του Forensic Psychology Lab

Forensic Psychology Lab - ΚΕΜΕ Την Κυριακή 19/12/2021 πραγματοποιήθηκε το 4ο Knowledge sharing meeting του [...]

3ο Knowledge sharing meeting του Forensic Psychology Lab

Forensic Psychology Lab - ΚΕΜΕ Την Κυριακή 7/11/2021 πραγματοποιήθηκε το 3ο Knowledge sharing meeting [...]

1ο Knowledge sharing meeting του Forensic Psychology Lab

Το 1ο meeting του knowledge sharing project του FPL πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις [...]