Forensic Psychology Lab

Forensic Psychology Lab

Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος

ΚΕ.Μ.Ε

Εν συντομία…

Παρατηρώντας τόσο την εξέλιξη του κλάδου της Δικαστικής Ψυχολογίας σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο όσο και τη χρησιμότητά της, αποφασίστηκε η δημιουργία Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας του Forensic Psychology Lab – FPL υπό την αιγίδα του ΚΕ.Μ.Ε. Με γνώμονα τη σύνδεση μεταξύ Ψυχολογίας και Δικαίου και επιθυμώντας την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα, το FPL θα δώσει τη δυνατότητα στα μέλη του να βρεθούν στην πρώτη γραμμή των νέων εξελίξεων και να συμβάλλουν στους στόχους του, διευρύνοντας παράλληλα και τους δικούς τους ορίζοντες.

 

Περιγραφή του κλάδου της Δικαστικής Ψυχολογίας

Η Δικαστική Ψυχολογία (Forensic Psychology) αποτελεί τη σύζευξη μεταξύ της Ψυχολογίας και της Δικαιοσύνης. Είναι ο κλάδος στον οποίο συναντάται η Ψυχολογία με τα ζητήματα νομικής φύσης, και το γεφύρωμα των επιστημών που ασχολούνται με αυτά θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό (Καπαρδής, 2018). Σύμφωνα με έναν ευρύ ορισμό «η Δικαστική Ψυχολογία είναι η εφαρμογή της επιστήμης και του επαγγέλματος της Ψυχολογίας σε ερωτήματα και ζητήματα σχετικά με τον νόμο και το νομικό σύστημα» (American Board of Forensic Psychology, 2007, στο Roesch, Zapf, & Hart, 2010). Στην περιπλοκότητα τόσο του ορισμού όσο και της καθημερινής πρακτικής συμβάλλει το γεγονός ότι οι δικαστικοί ψυχολόγοι προέρχονται συχνά από διάφορα ακαδημαϊκά προγράμματα (Roesch, Zapf, & Hart, 2010).

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία, η οποία έχει αναγνωρίσει τη Δικαστική Ψυχολογία ως ειδίκευση (specialty) από το 2001, «η Δικαστική Ψυχολογία είναι μία ειδικότητα της Ψυχολογίας στο πεδίο που χαρακτηρίζεται από δραστηριότητες που πρωτίστως σκοπεύουν στο να παρέχουν επαγγελματική ψυχολογική εξειδίκευση εντός των δικαστικών και νομικών συστημάτων» (APA, 2020). Μάλιστα, ήδη από το 1981 η APA είχε ιδρύσει το τμήμα Ψυχολογίας και Δικαίου που αποτελεί το 41ο τμήμα της μέχρι και σήμερα (Καπαρδής, 2004, APA, 2020). Σε ακαδημαϊκό επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά προγράμματα σε αυτόν τον τομέα αυξάνονται συνεχώς. Η ανέλιξη του κλάδου είναι σαφώς εμφανής από τον επίσης αυξανόμενο αριθμό επιστημονικών περιοδικών που αναφέρονται σε ζητήματα Δικαστικής Ψυχολογίας, μερικά εκ των οποίων είναι τα ακόλουθα: American Journal of Forensic Psychology, Behavioral Sciences and the Law, Criminal Behaviour and Mental Health, International Journal of Law and Psychiatry, Journal of Forensic Psychiatry and Psychology κ.ά. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το γεγονός ότι ήδη από το 1992 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχολογίας και Δικαίου (European  Association of Psychology and Law – EAPL) και το ότι η Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία έχει αναγνωρίσει τη Δικαστική Ψυχολογία ως αυτόνομο κλάδο (BPS, 2020) έχουν ιδιαίτερη σημασία. Πολλές ακόμα ευρωπαϊκές χώρες αναγνωρίζοντας τη συμβολή και τη χρησιμότητα των Δικαστικών Ψυχολόγων, απολαμβάνουν τις υπηρεσίες τους τόσο εντός όσο και εκτός του δικαστικού συστήματος.

Η Δικαστική Ψυχολογία συνδέεται στενά με την Εγκληματολογία καθώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εγκληματολογικός κλάδος ή και αυτόνομος σε μια σύγχρονη θεώρηση της εγκληματολογίας (Σπινέλλη, 2005) και ανήκει κατά τον Καθ. Αλεξιάδη, όπως και η Εγκληματολογία αλλά και άλλοι κλάδοι στους μη δικαιικούς εγκληματολογικούς ή ποινικούς κλάδους της νομικής επιστήμης (Αλεξιάδης, 2004). Στην Ελλάδα, τόσο η έρευνα της Δικαστικής Ψυχολογίας όσο και η διδασκαλία της χρειάζονται προώθηση προκειμένου να συνεισφέρει στη βελτίωση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης (Καπαρδής, 2018).

 

Στόχοι του Lab

Το FPL αρχικά δομήθηκε ώστε να δημιουργήσει μια «δεξαμενή» (think tank) ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τον κλάδο της Δικαστικής Ψυχολογίας και είναι είτε ήδη ενεργά εμπλεκόμενοι επαγγελματίες είτε φοιτητές που σκέφτονται να τον ακολουθήσουν μετά το πέρας της βασικής τους εκπαίδευσης.

Βασικός στόχος του FPL είναι τα μέλη του να έχουν την ευκαιρία μέσω των δραστηριοτήτων που θα οργανώνονται όπως για παράδειγμα εκπαιδευτικές εξορμήσεις, σεμινάρια, αρθρογραφία κτλ. να ενδυναμώσουν και να διευρύνουν τις ήδη υπάρχουσες δεξιότητες και γνώσεις τους και να αποκτήσουν νέες που θα τους φανούν χρήσιμες, εάν ακολουθήσουν επαγγελματικά τον κλάδο. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσουν με τη συμμετοχή τους το βιογραφικό τους αλλά θα έχουν και ενεργό ρόλο στην προώθηση του κλάδου.

Επιπλέον το FPL στοχεύει στην προαγωγή της διεπιστημονικής συνεργασίας με επιστημονικούς φορείς και συλλόγους στην Ελλάδα αλλά και εκτός συνόρων. Εξίσου σημαντική είναι και η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που άπτονται του κλάδου και το αφορούν άμεσα.

Τέλος, η προώθηση της έρευνας γύρω από θέματα που άπτονται της επιστήμης της Δικαστικής Ψυχολογίας τόσο με ποιοτικές όσο και με ποσοτικές μεθόδους, αποτελεί έναν από τους υψηλότερους και σημαντικότερους στόχους του FPL.

 

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του FPL θα είναι τέτοιες ώστε να επιτελούνται και να επιτυγχάνονται  μέσα από αυτές οι απώτεροι στόχοι του εργαστηρίου, έτσι όπως αυτοί έχουν τεθεί και αναλυθεί. Φυσικά, παραμένουμε ανοιχτοί σε προτάσεις και αναφέρουμε ενδεικτικά:

  • Εκπαιδευτικές εξορμήσεις
  • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια/Ημερίδες/Workshops/Συνέδρια
  • Ανοιχτές συζητήσεις για μεταπτυχιακά προγράμματα, προοπτικές του κλάδου, εργασιακά δικαιώματα, κώδικα ηθικής και δεοντολογίας κλπ
  • Ανάλυση Case Studies
  • Αρθρογραφία
  • Έρευνα

 

Μέλη

Αν και το FPL επικεντρώνεται στην προώθηση της επιστήμης της Δικαστικής Ψυχολογίας, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες δεν είναι απαραίτητο να είναι δικαστικοί ψυχολόγοι. Ένας από τους βασικούς στόχους του FPL άλλα και μία γενικότερη αρχή που διέπει το ΚΕ.Μ.Ε. είναι αυτή της διεπιστημονικότητας. Συνεπώς, βάσει αυτής της αρχής στο FPL δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενδεικτικά επαγγελματίες και φοιτητές/φοιτήτριες Ψυχολογίας, Ψυχιατρικής, Νομικής, Εγκληματολογίας, Κοινωνιολογίας, Αστυνομικής Ακαδημίας και Κοινωνικής εργασίας.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι/όσες πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

*Μέλη του ΚΕ.Μ.Ε.

*Φοιτητές/φοιτήτριες ή απόφοιτοι/ες πανεπιστημιακού τμήματος Ψυχολογίας ή άλλου συναφούς κλάδου ή προέρχονται από άλλο κλάδο (π.χ. Νομική) αλλά έχουν ειδικό ενδιαφέρον για τη Δικαστική Ψυχολογία ως κλάδο στον οποίο επιθυμούν να μετεκπαιδευτούν. Επίσης μπορούν να είναι φοιτητές/φοιτήτριες ή απόφοιτοι/ες μεταπτυχιακών προγραμμάτων Δικαστικής, Εγκληματολογικής, Νομικής Ψυχολογίας ή άλλων συναφών ειδικεύσεων.

*Όσοι/ες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν εθελοντικά στις δραστηριότητες του εργαστηρίου.

 

Προνόμια συμμετοχής

– Ειδική έκπτωση σε σεμινάρια και εκδηλώσεις του εργαστηρίου

– Δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες

– Δυνατότητα συμμετοχής σε αρθρογραφία

– Άμεση ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στον κλάδο και για νέες εξελίξεις

– Ενημέρωση για μεταπτυχιακά προγράμματα, μετεκπαιδεύσεις, εργασιακά δικαιώματα κλπ

– Εποπτεία από επαγγελματίες

– Λήψη βεβαίωσης κατά την ολοκλήρωση της εθελοντικής συμμετοχής και δυνατότητα λήψης συστατικής επιστολής

 

Πώς μπορώ να γίνω μέλος του FPL

Οι ενδιαφερόμενοι/ες είναι ευπρόσδεκτοι/ες να συμμετάσχουν στην Επιστημονική Ομάδα Εργασίας του Forensic Psychology Lab εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο email: crime@e-keme.gr

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος χρειάζεται να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και μία σύντομη επιστολή στην οποία οι ενδιαφερόμενοι/ες θα επεξηγούν τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ομάδα αυτή, καθώς και ποια θα είναι η συνεισφορά τους σε περίπτωση που επιλεγούν.

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογούνται και θα ακολουθούνται από συνέντευξη του υποψήφιου μέλους.

 

Επιστημονικά υπεύθυνες

Έρη Ιωαννίδου – Δικαστική Ψυχολόγος, MSc -Personal coach

Εύη Καλούτσου – Δικαστική Ψυχολόγος, MSc – Ειδικευόμενη Cognitive behavioural therapy (CBT)

 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές

Αλεξιάδης, Σ. (2004). Εγκληματολογία (4η εκδ.). Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα.

Καπαρδής, Α. (2018). Δικαστική Ψυχολογία. Στο: Ν. Κουράκης, Κ. Δ. Σπινέλλη, Μ. Κρανιδιώτη (επιμ.), Εγκληματολογικό λεξικό (σελ. 257-260). Αθήνα: Εκδ. Τόπος.

Καπαρδής, Α. (2004). Ψυχολογία και Δίκαιο. Μτφ. Καλαντζή, Ε. Αθήνα: Εκδ. Μεσόγειος.

Σπινέλλη, Κ. Δ. (2005). Εγκληματολογία (2ηεκδ.). Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδ: Αντ. Ν. Σάκκουλα.

Roesch, R., Zapf, P. A., & Hart, S. D. (2010). Forensic Psychology and Law. John Wiley & Sons, Inc.

 

Διαδικτυακές πηγές

American Board of Forensic Psychology website: http://www.abfp.com.

American Psychological Association, American Psychology-Law Society (41st division) websites: https://www.apa.org/about/division/div41, https://www.apadivisions.org/division-41/.

American Psychological Association, Forensic specialty website: https://www.apa.org/ed/graduate/specialize/forensic.

British Psychological Society – Forensic Psychology division website:https://www.bps.org.uk/member-microsites/division-forensic-psychology.

European Association of Psychology and Law – EAPL website: https://eapl.eu/.

 

 

 

Add Comment